פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > פיתוח והפעלה של תכניות לימודים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פיתוח והפעלה של תכניות לימודים - 14008
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אוה גוטרמן

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דבורה בן-שיר

יועצים: פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' משה זילברשטיין, פרופ' דוד חן, פרופ' נעמה צבר-יהושע, ד"ר רוני אבירם

הקורס מציג תאוריות, מחקרים ומודלים, קלאסיים ועכשוויים, בתחום תכנון לימודים, ובוחן את מגוון הגישות וההשפעות שמעצבות תחום מורכב וערני זה. הקורס פורש תהליכים של פיתוח והפעלה של תכניות לימודים במערכות למידה מגוונות, הן במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, והן במערכות הדרכה ולמידה בסקטור הציבורי והפרטי, דוגמת רפואה, צבא, בנקים, תעשייה ומסגרות קהילתיות.

מטרות הקורס

•  

להציג את תחום תכניות הלימודים בפריסת שדה רחבה: הגדרות התחום, אפשרויותיו, גבולותיו ומגבלותיו והוויכוחים המחקריים הערים המתקיימים סביב השאלות האלו;

•  

להתוודע לשיקולים המורכבים בבסיס קביעת מטרות במערכות חינוך ולמידה;

•  

להכיר מגמות ומושגים מרכזיים הנוגעים לתהליכי תכנון הלימודים, על כל שלביהם והשלכותיהם, שיהוו בסיס להמשך הלימודים

•  

להציע מגוון מודלים ויישומים של עקרונות התכנון, הפיתוח, ההערכה וההפעלה של תכניות לימודים ברמות שונות ובמערכות חינוך ולמידה שונות;

•  

להצביע על הקשר בין תחום תכנון תכניות לימודים כדיסציפלינה אקדמית וחינוכית-יישומית, לבין מגוון השפעות אידיאולוגיות ופוליטיות, מוצהרות וסמויות, שכל תכנית לימודים בהכרח משקפת, מבטאת ואף משמרת או מקדמת.

נושאי הלימוד

•  

מבוא: תחום תכניות הלימודים – הגדרות ומושגים מרכזיים

•  

שלבים מוקדמים בתכנון לימודים: מסגרות-על, הערכת צרכים, קביעת מטרות

•  

פיתוח תכנית לימודים: עקרונות, שיטות ותכנים

•  

תכנית הלימודים: שלבי ההפעלה וההערכה

•  

בין תכנית לימודים לאידיאולוגיה

•  

גישות ביקורתיות-פוליטיות לתכנון הלימודים

חומר הלימוד

•  

ספר הקורס:

C.J. Marsh, Key Concepts for Understanding Curriculum (Routledge Falmer, 2002).

הספר מציג תמונה רחבה ועדכנית של מושגים, נושאים ומגמות בתחום תכניות הלימודים כיום.

•  

מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס

•  

מדריך למידה המלווה את הספר והמאמרים

•  

חלק ממפגשי ההנחיה יוקדשו לקריאה מודרכת של המאמרים באנגלית.