פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > שיטות מחקר בחינוך
שלום אורח  הרשם לפא"ר
שיטות מחקר בחינוך - 14009
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אבישי אנטונובסקי

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך.

פיתוח הקורס: ד"ר אבישי אנטונובסקי, פרופ' רות בייט-מרום

מטרות הקורס

•  

להתוודע למחקר הכמותי ולמחקר האיכותני במדעי החברה בכלל ובשדה החינוך בפרט, תוך הבנת המשותף והמבחין ביניהם ברמה המושגית והמעשית.

•  

להקנות כלים להערכה ביקורתית של מחקרים קיימים במדעי החברה ובחינוך.

•  

להקנות כלים לתכנון מערכי מחקר רלוונטיים לשדה החינוך כבסיס ליישומם העתידי בתחומים של מערכות למידה וטכנולוגיות למידה.

נושאי הלימוד

פתיחה

על ההבדל המהותי בין שתי פילוסופיות מחקריות שהקורס יעסוק בהן: המחקר הכמותי והמחקר האיכותני.

חלק א: המחקר הכמותי

מושגי יסוד במחקר הכמותי; עקרונות המדידה; הסקר; הניסוי.

חלק ב: המחקר האיכותני

הבסיס המושגי והנחות היסוד של המחקר האיכותני; איסוף נתונים במחקר האיכותני; עקרונות ניתוח נתונים במחקר האיכותני; חקר מקרה ומחקר פעולה.

חלק ג: אחרית דבר

אתיקה במחקר; סטנדרטים להערכת מחקר; שילוב שיטות.

חומר הלימוד

•  

פרקים מיחידות הלימוד של הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

•  

ספרו של א' שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום (רמות, 2003).

•  

מדריך למידה הכולל מאמרים הנוגעים לחלק ב של הקורס.

•  

הרצאה מוקלטת באתר הקורס בנושא המחקר האיכותני