פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > טכנולוגיה ולמידה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
טכנולוגיה ולמידה - 14010
מרכז/ת ההוראה: ד"ר חגית מישר-טל

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת, ד"ר ערן חיות; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' רפי נחמיאס, ד"ר תמי אלמוג, ד"ר שחף גל, ד"ר רונן המר

הקורס מתמקד בערכן של טכנולוגיות הלמידה בחינוך, ודן במגוון הסוגיות הקשורות ללמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובתהליכי הטמעתן במערכות חינוך. כמו כן, הקורס בוחן את השפעת טכנולוגיות הלמידה במאות השנים האחרונות על התפיסות הפדגוגיות המובילות, על מבנה מערכות החינוך ועל התקשורת והיחסים ההדדיים בין מחנכים ולומדים בסביבות למידה אלה. הסטודנטים בקורס נחשפים לתאוריות ולמודלים בולטים בתחום לצד היכרות עם מקרים מעניינים של יישום ושילוב טכנולוגיות במערכות חינוך שונות.

נושאי הלימוד

•  

טכנולוגיה וחינוך: ממכונת הדפוס עד האינטרנט

•  

מחשב וחשיבה: תאוריות ויישומים בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה

•  

גישות בהטמעת טכנולוגיות למידה במערכות חינוך

•  

טכנולוגיה ומארג היחסים מורה-תלמיד–כיתה בבית הספר בעידן הטכנולוגי

•  

למידה בתקשורת וקהילות למידה

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ועל מדריך למידה שמשולבות בו הפניות למקורות אלקטרוניים.