פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות - 14013
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אפרת פיטרסה

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך / טכנולוגיות למידה

תנאי קבלה: הקורס עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת

יועצים: פרופ' יואב יאיר, ד"ר רונן המר, ד"ר נורית קינן, ד"ר קובי רוזנברג

הסטודנטים בקורס יכירו את התאוריות והמודלים העומדים בבסיסם של תהליכי העיצוב של פתרונות הוראה והדרכה מבוססי טכנולוגיה, ויתנסו בפיתוח פתרונות כאלה. במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים מודלים של פיתוח המעמידים במרכז התהליך את הלקוח (user-centered); את המוצר (product-centered); או את הארגון (company-centered). כמו כן, תיערך היכרות עם מודלים של פיתוח כגון: Instructional System (ISD) Design ועם מרכיביהם, כגון: Needs Analysis, Task Analysis ו-InstructionAnalysis. במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים פתרונות הוראה והדרכה ממוחשבים עבור צרכים אמיתיים, תוך שימוש במודלים שונים של פיתוח.

מבנה הקורס

הקורס הוא קורס סמינריוני יישומי, ובמסגרתו ישלבו הסטודנטים קריאת מאמרי עיון ומחקר עם כתיבה של עבודה סמינריונית. העבודה תציג אבטיפוס למערכת למידה נתמכת-טכנולוגיה. ביצוע החלק היישומי של הקורס ייעשה בזוגות. במסגרת הקורס ייעשה שימוש בכלי פיתוח ולמידה שיתופית.

חומר הלימוד כולל מקראה ומדריך למידה.