פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > אוניברסיטאות פתוחות - דמוקרטיזציה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
אוניברסיטאות פתוחות - דמוקרטיזציה - 14014
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אורית אבידב-אונגר

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / חינוך ואזרחות

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / היסטוריה, חינוך ואזרחות

    תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך או מילוי שלושת התנאים הבאים: א‎)‏ שלושת הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, הדמוקרטיה הישראלית: סוגיות נבחרות, תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו. ב‎)‏ אחד מהקורסים דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב, דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים,2 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית, מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה. ג‎)‏ פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, יעל גרינשטיין-מירובסקי; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

הקורס נועד לנתח את ההשלכות האקדמיות והפוליטיות של הדמוקרטיזציה של הנגישות לחינוך הגבוה, החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20; להשוות בין פתרונות אלטרנטיביים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה; לסקור מבחינה היסטורית ובאופן השוואתי את תופעת ההוראה מרחוק מאז ימי קדם ועד ימינו, תוך שימת דגש על השפעותיה בקידום מטרות חינוך "דמוקרטיות"; לעמוד על מערכת יחסי הגומלין המורכבת שבין אוניברסיטאות פתוחות ואוניברסיטאות המכוונות להמונים, לבין הסקטור "האליטיסטי" של האוניברסיטאות במערכות השכלה גבוהה שונות ברחבי העולם בשלושת העשורים האחרונים; לנתח את השפעת הטכנולוגיות החדשות על הנגישות למידע ועל היווצרות מודלים חדשים של סביבות אקדמיות, שנועדו לפתוח את שערי העולם האקדמי בפני כל האזרחים; לדון בסוגיות של העלויות הכלכליות והתשתיות הארגוניות של לימוד באוניברסיטאות פתוחות, והשלכותיהן על הרחבת מעגלי הלומדים במערכות ההשכלה הגבוהה; לבחון את השפעת הגלובליזציה של החינוך הגבוה על עתידן של האוניברסיטאות הפתוחות, ומודלים אחרים של השכלה גבוהה.

חומר הלימוד

•  

ספר הקורס:

S. Guri-Rosenblit, Distance and Campus Universities: Tensions and Interactions – A Comparative Study of Five Countries (‏Pergamon Press & The International Association of Universities, 1999‎)‏.

•  

מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס.

•  

מדריך למידה המלווה את קריאת הספר והמאמרים.

1 ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורס רק במסגרת הלימודים לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במגמת חינוך ואזרחות.

2 או הקורס ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות (‏12005‎)‏, למי שלמד אותו כקורס חובה במגמת תרבות לפני סמסטר ב2010.