פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע - 14015
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ריקי רימור

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: לפחות שני קורסי תשתית בלימודי התואר השני בחינוך. ידע קודם מומלץ: הקורסים תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיה ולמידה.

פיתוח הקורס: ד"ר ריקי רימור, פרופ' יורם עשת; רינה סקוטלסקי (עריכה)

יועצים: פרופ' שלמה וינר, ד"ר איריס טבק, ד"ר עמיקם סלנט

בקורס זה נדון באופן ביקורתי בהבדל בין מידע במערכת ממוחשבת לבין ידיעה במחשבה האנושית; נבחנים ההבדלים בין מידע לידע, בין חיפוש מידע לבניית ידע; ונלמדים התהליכים שבהם מעורב הלומד כדי לבנות ידע מסוגים שונים בסביבות למידה טכנולוגיות.

מטרות הקורס

•  

להבחין בין מידע וידע, בין חיפוש מידע ובניית ידע

•  

להכיר סוגים שונים של ידע המעורבים במהלך הלמידה בסביבה של טכנולוגיות מידע

•  

לבחון את הקשר בין שימוש בטכנולוגיות מידע ובין בניית סוגים שונים של ידע

•  

לגלות מהן היכולות הקוגניטביות והתובנות המטא-קוגניטיביות המעורבות במהלך הפעילות בסביבות של טכנולוגיות מידע

מבנה הקורס

חלק ראשון: רקע תאורטי

•  

היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים וטכנולוגיים בתפיסת מושג הידע

•  

קונסטרוקטיביזם: תפיסת למידה המדגישה את תהליך בניית הידע

חלק שני: הבניית ידע בסביבות למידה טכנולוגיות עתירות מידע

•  

ידע מבני

•  

ידע דקלרטיבי

•  

ידע פרוצדורלי

•  

ידע מטא-קוגניטיבי

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס, מדריך למידה הכולל סקירות מבוא קצרות, קטעי קישור, סיכום ושאלות מנחות לקריאת המאמרים ואתר הקורס שבו יתנהלו דיונים בסוגיות נבחרות ויפורסמו מטלות וחומרי הקורס.