שלום אורח  הרשם לפא"ר
החולייתנים - 20104
מרכז/ת ההוראה: נורית ונגר

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב.

פיתוח הקורס: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' שמעונה גינצבורג, נורית ונגר, איתן אביטל, ד"ר דוד עילם; ענת גפני, אורנה ברקאי (עריכה)

יועצים וכותבי חוץ: ד"ר שרה ויסנברג, ד"ר רוני רדו, ד"ר משה וולק, פרופ' אברהם חיים, ד"ר עמוס פיין, ד"ר רויטל לביא

החולייתנים (בעלי החוליות) הם הקבוצה הגדולה של בעלי חיים שעמם נמנה גם האדם. הקורס מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים, ואלה מהווים רקע ובסיס לכל לימוד מתקדם של גוף האדם ותפקודו ולהבנת מוצאו ומקומו בעולם החי.

הגישה המאפיינת את הקורס היא אבולוציונית בעיקרה, ולכן נסקרות תכונותיהם העיקריות והתפתחותם האבולוציונית הארוכה של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם עם המעבר מן החיים במים לחיים ביבשה.

הקורס כולל גם ארבע מעבדות שבהן יתבצעו ניתוחים של שלושה חולייתנים, הסתכלות בתתקינים מיקרוסקופיים ותצוגה של דגמים.

חומר הלימוד

יחידת המבוא סוקרת את עולם החי כולו, את שיטות המיון, את מקום החולייתנים בתוכו ואת עקרונות המבנה המשותפים של גופם.

יחידה 2 כוללת חומר רקע והוראות מפורטות לניתוחים שיתבצעו במעבדה.

יחידות 4-3 דנות במים כסביבת חיים ובבעיות הקיום בתוכם, תוך התמקדות בנשימה, בציפה ובאוסמורגולציה.

יחידות 5-6 עוסקות במעבר ליבשה ובמשמעותו מרחיקת הלכת, כפי שהיא מתבטאת במבנה ובתפקוד של השלד ושל מערכות הדם והנשימה, ובהפרשה של החולייתנים.

יחידות 9-7 עוסקות בשלוש הקבוצות הגדולות של חולייתני היבשה: הזוחלים, העופות והיונקים. הסקירה מלווה בעיון באחדים מכישוריהם המיוחדים הכרוכים בחיים מחוץ למים, במיוחד באשר לתנועה, לרבייה ולוויסות חום הגוף.

יחידה 10 מוקדשת כולה להתפתחות העוברית של החולייתנים.

יחידה 11 עניינה מערכת העצבים והחושים.

יחידה 12 מוקדשת לאבולוציה של המין האנושי ולתכונותיו של האדם כחולייתן חריג.