פא"ר > החטיבה למתמטיקה > אלגברה לינארית I
שלום אורח  הרשם לפא"ר
אלגברה לינארית I - 20109
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מרים רוסט

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

    ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין, פרופ' דניאלה ליבוביץ (‏ריכוז הפיתוח וכתיבה‎)‏, פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אורי לירון, פרופ' דב סמט, פרופ' איתמר פיטובסקי (‏כתיבה‎)‏; חיים לויטה, ורדה בד"ט, ראובן גלעד, ריבה נדם (‏אסיסטנטים ועריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' מיכאל משלר

הכרת הנושאים הכלולים בקורס הכרחית לכל סטודנט המתעתד להעמיק בלימודי מתמטיקה או מדעי המחשב. הקורס מומלץ גם לסטודנטים שבכוונתם להתרכז בלימוד הפיסיקה, אם כי יש מהם שיעדיפו את הקורס המצומצם אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏.

דרישות רקע

רצויה מאוד הכרה של נושאים באלגברה ובטריגונומטריה ברמה תיכונית. אמנם היחידה הראשונה של הקורס כוללת חזרה על חלק ניכר של חומר הרקע הדרוש, אבל אין בה די אלא למי שכבר למד חומר זה בעבר.

אנו ממליצים לשקול את האפשרות ללמוד לפני קורס זה את הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ שבו הסטודנטים רוכשים הרגלי ניסוח וחשיבה מתמטית מהסוג החיוני בקורס זה.

חומר הלימוד

יחידה 1

פרקי הכנה

יחידות 3-2

משוואות לינאריות והמרחב Rn

יחידות 5-4

מטריצות ודטרמיננטות

יחידה 6

שדה המספרים המרוכבים

יחידות 8-7

מרחבים לינאריים

יחידות 10-9

טרנספורמציות לינאריות

יחידה 11

ערכים עצמיים

יחידה 12

המרחב האוקלידי ה- n ממדי

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.