פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > יסודות הפיסיקה ב
שלום אורח  הרשם לפא"ר
יסודות הפיסיקה ב - 20114

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש:2 הקורס יסודות הפיסיקה א.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, מיכל בן-יעקב

יועצים: פרופ' שמואל וייס, ד"ר אליקים אשר, ד"ר יוסף ורבין, ד"ר מאיר מידב, פרופ' בנימין סבטיצקי

קורס זה הוא המשכו של הקורס יסודות הפיסיקה א (20113).

חומר הלימוד

יחידה 1

מגנטיות וזרם חילופין

יחידה 2

גלים

יחידה 3

אור ואופטיקה

יחידה 4

אטומים ומולקולות

יחידה 5

פיסיקה מודרנית: תורת היחסות, מכניקה קוונטית ומבנה האטום

יחידה 6

הפיסיקה של הגרעין והחלקיקים היסודיים

יחידה 7

תורת היחסות (יחידת רשות)

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

קורס זה משמש כקורס חובה בתכניות לימודים רבות. סטודנט המעוניין להמיר את הקורס יסודות הפיסיקה ב (20114) בקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (20124), יכול לעשות זאת לפני תום השבוע העשירי של הסמסטר. החלפת הקורס כרוכה בתשלום דמי טיפול ועלויות.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (במהלך 5 השנים האחרונות), מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.