שלום אורח  הרשם לפא"ר
עולם הכימיה - 20116
מרכז/ת ההוראה: ד"ר חוה גל

קורס מרחיב דעת

4 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' יצחק דותן, ד"ר אהובה ליאופולד, ד"ר חוה גל, ד"ר דורותה צ'רקי; יואב ברוייר (עריכה)

יועצים: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' אהרון גדנקן, פרופ' ששון צחייק

הקורס מיועד לסטודנטים לכימיה ולמדעי החיים שאין להם רקע בכימיה, לסטודנטים שתכנית לימודיהם מחייבת כימיה בהיקף מצומצם; לסטודנטים הממקדים את לימודיהם בתחום מדעי הרוח והחברה ומעוניינים להרחיב את הידע שלהם בתחום מדעי הטבע במסגרת קורסי הבחירה. כן מומלץ הקורס כהכנה לקורס כימיה כללית (20437).

הקורס כולל חמש חטיבות המלוּות בסרטי וידאו/DVD, שהם חלק מובנה ממערך הלימוד. הסרטים כוללים ראיונות עם מדענים ידועי שם, הדגמות במעבדה, אנימציה ממוחשבת של הרמה המולקולרית והצגה של אירועים כימיים שיש להם קשר לחברה ולטכנולוגיה. הסרטים הם חלק חיוני מחומר הלימוד. הצפייה בסרטים תלוּוה בפעילות מקדימה ומסכמת, ולכן הצפייה בסרטים היא חובה!

נושאי החטיבות

חטיבה 1

מבוא: היכרות ראשונית עם היריעה הרחבה של הכימיה ועם השיטות המדעיות המשמשות את החוקרים בתחום זה.

חטיבה 2

מאטומים למולקולות: אבני היסוד של החומר – האטומים, המולקולות והראיות לקיומם ולהיווצרותם.

חטיבה 3

מולקולות בפעולה: דיון בריאקציות כימיות, בגורמים המשפיעים עליהן, במערכות שבהן הן מתקיימות ובתוצרים שלהן.

חטיבה 4

ממיקרו למַקרו: התייחסות וניתוח של מערכות גלובליות – האטמוספרה, גיאוכימיה, מחצבים ומתכות.

חטיבה 5

הפחמן במערכות טבעיות וסינתטיות: ייחודן של תרכובות הפחמן – כאלה שמקורן בטבע וכאלה שהן מעשה ידי אדם – ממולקולות פשוטות לפולימרים מורכבים.

הקורס מוצע כטֶלֶקורס – קורס שבו סרטי DVD הם מרכיב חשוב, ומהווים חלק בלתי נפרד מיחידות הלימוד.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.