פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > צפונות כדור-הארץ
שלום אורח  הרשם לפא"ר
צפונות כדור-הארץ - 20117
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית גולדמן, צבי קרץ'

הקורס עוסק בהכרת סביבתנו ובהיבטים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים של עולמנו. בקורס נתוודע לתחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נכיר נופים מרהיבים כדוגמת ילוסטון, הגרנד קניון והברייס קניון בארצות-הברית. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה – טקטוניקת הלוחות – להסברת התהליכים המתרחשים בכדור-הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור-הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נתוודע לתופעות גיאומורפולוגיות ולתהליכי עיצוב הנוף. נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה, והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע והחיים, בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.

חומר הלימוד

הקורס מוצע כטלקורס שבו 26 סרטים הם חלק מובנה מחומר הלימוד והם נלמדים באמצעות מדריך צפייה וספר הקורס, כדלהלן:

•  

הספר צפונות כדור-הארץ מאת ש' שובאל (האוניברסיטה הפתוחה, 2010).

•  

עשרים ושישה סרטים, בני מחצית השעה כל אחד. הסרטים הם חלק מובנה מחומר הלימוד והצפייה בהם היא חובה.

•  

מדריך צפייה מקיף המנחה את הצפייה בסרטים ומרחיב בנושאים המוצגים בהם

•  

חוברת הדרכה לסיור.

מבנה הקורס

•  

סיור (חובה) בן יום אחד "מן ההר אל החוף" – מהרי יהודה למישור החוף, להכרת תופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות באזורים אלה.

•  

מפגשי הנחיה אחדים בקמפוס האוניברסיטה או בקבוצות מאורגנות.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.