פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > ביולוגיה כללית ב
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ביולוגיה כללית ב - 20119
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אורי פלביץ

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

    ידע קודם דרוש: הקורס ביולוגיה כללית א.

פיתוח הקורס: ד"ר יואל קלמס, נורית ונגר; שלומית רז (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ענת ברנע, ד"ר שריג גפני, נורית ונגר, ד"ר רויטל לביא, לאה קורן, ד"ר יואל קלמס

קורס זה הוא חלקו השני של קורס מבוא בביולוגיה המציג תמונה רחבת היקף של הביולוגיה על ענפיה השונים. קורס זה והקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏ הם קורסי חובה בתכנית הלימודים של סטודנטים הלומדים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה במדעי החיים.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על שלוש החטיבות האחרונות (‏כרך ב‎)‏ של הספר ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏ שהוא תרגום לעברית של הספר:

C. Starr & R. Taggart, Biology – The Unity and Diversity of Life, 8th ed. (‏Wadsworth, 1998‎)‏.

בחלק זה של הקורס מסתייעים הסטודנטים בידע שרכשו בקורס ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏ כדי להכיר מערכות, תופעות ותהליכים המאפיינים יצורים מורכבים, כגון צמחים ובעלי חיים, וכן לעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בין יצורים לבין עצמם ובינם לבין הסביבה. אחד הנושאים הנדונים בהרחבה בחלק זה של הקורס הוא השינויים בסביבה הנגרמים על-ידי האדם, וכיצד הם משפיעים על מגוון היצורים החיים.

חומר הלימוד

•  

את ספר הקורס מלווים מדריכי למידה המנחים את הסטודנטים בלימוד הפרקים.

•  

בקורס נערכות מעבדות שההשתתפות בהן היא חובה. המעבדות מתקיימות במרכזי הלימוד.

•  

סרטי וידאו

•  

לומדות מחשב

חטיבות הלימוד

1.

המבנה והתפקוד של צמחים

2.

המבנה והתפקוד של בעלי חיים

3.

אקולוגיה והתנהגות