פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל
שלום אורח  הרשם לפא"ר
נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל - 20211
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ או ידע מקביל. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים, מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל מזור, פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית גולדמן, נחמה שפרן, צבי ארז; יוסף אנקור (עריכה)

קורס זה עוסק בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, והוא מוקדש להכרת יחידות הזמן, יחידות הסלע והמבנה הגיאולוגי של ישראל. במשך ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל הציפו אותה ימים ונסוגו, מיקומנו על-פני כדור-הארץ השתנה בתהליכי תנועת הלוחות ונוצר בקע ים המלח. אירועים דרמטיים אלה, שהותירו את רישומם בסלעי ארצנו, נלמדים במהלך הקורס.

חומר הלימוד

•  

הספר נדבכים בגיאולוגיה של ישראל (האוניברסיטה הפתוחה, 1987).

•  

הספר סולם הזמן הגיאולוגי, מאת א' הרבאו וע' מזור (האוניברסיטה הפתוחה, 1978).

•  

תשע יחידות לימוד המבוססות על פרקי הספרים.

•  

ארבע חוברות הדרכה למעבדה ולסיורים.

מבנה הקורס

•  

מעבדה בנושאי מאובנים. המעבדה נערכת באוניברסיטה הפתוחה.

•  

סיור בן יומיים לאזור אילת-תמנע1 (למי שלא השתתף בו בקורס 20239).

•  

סיור לאזור הכנרת.

•  

סיור בן יומיים למכתש-רמון1 (משותף לקורס 20307).

1 כל סטודנט יתבקש לכסות את עלות הלינה במהלך הסיורים.