פא"ר > החטיבה למתמטיקה > חשבון אינפיניטסימלי II
שלום אורח  הרשם לפא"ר
חשבון אינפיניטסימלי II - 20212
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ודים גרינשטיין

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

    ידע קודם דרוש: הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1.

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' דב סמט (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' אלי לוין, שמואל ברגר, יוסף הרצמן, פרופ' איתמר פיטובסקי (‏כתיבה‎)‏; חנית איש שלום, ריבה נדם, רינה דכטר, חיים לויטה, יצחק שטולץ (‏אסיסטנטים ועריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' דוד מייזלר, פרופ' דן עמיר, פרופ' ראובן רוטנברג, ד"ר אלחנן ליבוביץ

קורס זה מהווה המשך לקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏. באמצעות צמד הקורסים אינפי2 1 + אינפי 2 יגיע הסטודנט לרמת הידע בנושא החשבון האינפיניטסימלי של פונקציות של משתנה אחד, המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות אחרות בארץ.

הכרת תוכנו של קורס זה חיונית ללימוד קורסים מתקדמים יותר במתמטיקה.

חומר הלימוד

יחידות 3-1

סדרות

יחידה 4

האינטגרל המוכלל

יחידה 5

פיתוחי טיילור ומקלורן

יחידה 6

טורים

יחידות 8-7

סדרות וטורים של פונקציות

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.

2 אינפי – קיצור של חשבון אינפיניטסימלי.