פא"ר > החטיבה למתמטיקה > חשבון אינפיניטסימלי 3
שלום אורח  הרשם לפא"ר
חשבון אינפיניטסימלי 3 - 20224
מרכז/ת ההוראה: ד"ר עופר הדס

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

    ידע קודם דרוש: הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון אינפיניטסימלי 2, אלגברה לינארית 1.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר (‏אחראית אקדמית וכתיבה‎)‏, שמואל ברגר, פרופ' אלי לוין, ד"ר ציפי ברגר, פרופ' דב מונדרר (‏כתיבה‎)‏, פרידה חינקס-ורבין (‏אסיסטנטית‎)‏; מרגלית פיין (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' דוד מייזלר, פרופ' ראובן רוטנברג

קורס זה מהווה המשך לקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ וחשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏. הוא עוסק בחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי של פונקציות של משתנים אחדים, ומשלים בכך את הנושאים היסודיים של החשבון האינפיניטסימלי.

חומר הלימוד

יחידה 1

המרחב Rn

יחידה 2

פונקציות של משתנים אחדים – גבולות ורציפות

יחידה 3

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות ממשיות של שני משתנים

יחידה 4

פונקציות סתומות

יחידה 5

אלגברה של וקטורים

יחידה 6

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות וקטוריות

יחידות 8-7

אינטגרלים כפולים ומשולשים

יחידה 9

מסילות בעלות אורך

יחידה 10

אינטגרלים מסילתיים

יחידה 11

משפט גרין

יחידה 12

אינטגרלים משטחיים, משפט גאוס ומשפט סטוקס

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.