פא"ר > החטיבה למתמטיקה > אלגברה לינארית II
שלום אורח  הרשם לפא"ר
אלגברה לינארית II - 20229
מרכז/ת ההוראה: פרופ' יוני סטאנצ'סקו

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס אלגברה לינארית 1. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אלי לוין, פרופ' דוד צילג (כתיבה); ורדה בד"ט, ענת בורשטיין, ריבה נדם, מיכל שטרן (אסיסטנטים ועריכה)

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' שלום פייגלשטוק

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (20109). באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה לינארית המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות האחרות בארץ. הקורס מיועד לסטודנטים בדיסציפלינות מתמטיקה ומדעי המחשב ומומלץ גם לסטודנטים לפיסיקה.

חומר הלימוד

יחידות 3-1

מרחבי מכפלה פנימית

יחידות 6-4

תבניות בילינאריות ותבניות רבועיות

יחידות 9-7

צורות קנוניות