פא"ר > החטיבה למתמטיקה > מבנים אלגבריים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מבנים אלגבריים - 20230
מרכז/ת ההוראה: ד"ר עופר הדס

3 נקודות זכות ברמה רגילה + 3 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס אלגברה לינארית 1. דרושה בשלות מתמטית הנקנית על-ידי צבירה של לפחות 30 נקודות זכות במתמטיקה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אשנב למתמטיקה, אלגברה לינארית 2, חשבון אינפיניטסימלי 1חשבון אינפיניטסימלי 2, .

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין (כתיבה וריכוז הפיתוח), ד"ר נור ארד, ליאת פרידלנדר, דניאל רוטנברג (אסיסטנט); ריבה נדם (עריכה)

יועץ: פרופ' אברהם גינזבורג

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום האלגברה המופשטת. הוא מיועד לסטודנטים למתמטיקה או למדעי המחשב, וגם סטודנטים לפיסיקה יכולים למצוא בו עניין.

הקורס מופשט מאוד ודורש בגרות מתמטית ניכרת. לפיכך הוא מומלץ לסטודנטים אשר כבר למדו כמה קורסים במתמטיקה.

פרקי הלימוד

פרקים 6-1

קבוצות, מספרים שלמים, יוחסות, פונקציות, אגודות, תמורות

פרקים 13-7

חבורות ותת-חבורות, חבורות מנה, משפטי האיזומורפיזם, משפטי סילו, מכפלות ישרות, חבורות אבליות נוצרות סופית, סדרות נורמליות

פרקים 18-14

חוגים ואידיאלים, הרחבות ושיכונים של חוגים, חוגי פולינומים, החוג F[x] (F שדה), חוגים בעלי פריקות יחידה

הקורס נלמד במתכונת שנתית, אך סטודנטים שיימצאו מתאימים יוכלו לסיימו בתום סמסטר א, או להצטרף אליו באיחור – עד תחילת סמסטר ב.

1 אפשר לכלול סמינר במסגרת הקורס הזה. לשם כך יש לעמוד, לאחר השלמת הקורס, בדרישות נוספות. ההשתתפות בסמינר טעונה אישור של האחראי לסמינרים במתמטיקה. סמינר כזה אינו מקנה נקודות זכות נוספות, אבל עונה על הדרישה של השתתפות בסמינר בתכניות לתארים במתמטיקה ובמדעים.