שלום אורח  הרשם לפא"ר
עולם החיידקים - 20237
מרכז/ת ההוראה: ד"ר דרור בר-ניר

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים התא: מבנה ופעילות, יישומי מחשב למדעים, ואחד מבין הקורסים אשנב למדעי החיים, ביולוגיה כללית א.

פיתוח הקורס: ד"ר יואל קלמס, ד"ר דרור בר-ניר

כתיבה: ד"ר יואל קלמס, בוקי קמחי, פרופ' אבינעם אדם, פרופ' עמירם רונן, ד"ר דרור בר-ניר

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' יעקב אהרונוביץ, פרופ' יאיר אהרונוביץ, פרופ' אהרון אורן, פרופ' נתן גרוסוביץ, פרופ' אלכסנדר הוניגמן, פרופ' עזרא יגיל, פרופ' אלכסנדר כהן, פרופ' עמיקם כהן, פרופ' אשר פרנסדורף, פרופ' נתן צתרי, פרופ' מנחם רהט, פרופ' מל רוזנברג, פרופ' אליאורה רון, פרופ' שמואל רזין, פרופ' משה שילה, ד"ר רות זליקסון, ד"ר שרה שריד, עדנה יפה

ידע במיקרוביולוגיה הוא דרישה הכרחית למתעניינים בתחומים מגוונים של מדעי החיים, וחיוני להבנת תהליכי חיים בתאים בעלי מבנה מסובך יותר. הקורס מאפשר לסטודנטים להכיר את הרבגוניות הקיימת בעולם החיידקים מבחינה מורפולוגית ומטבולית, ולעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בתוך אוכלוסייה של חיידקים ובינם לבין סביבתם. בקורס מתוארים ההיבטים הביולוגיים והפתולוגיים של יחסי טפיל ומאכסן, ודרכי המלחמה בחיידקים גורמי מחלות. הקורס כולל ניסויים ביתיים המבוצעים בעזרת ערכות, וכן שני מפגשים של ניסויי מעבדה. הנוכחות במפגשי המעבדה היא חובה.

חומר הלימוד

יחידה 1 (מבוא)

ציוני דרך

יחידה 2

מבנה ותפקוד

יחידה 3

מחזור התא

יחידה 4

מפרט לאוכלוסייה

יחידה 5

גידול וסביבה

יחידה 6

חילוף חומרים ואנרגיה

יחידות 8-7

גנטיקה של חיידקים

יחידה 9

נגיפי חיידקים

יחידה 10

חיים יחד

יחידות 12-11

חיידקים גורמי מחלות

חומר הלימוד כולל אף אסופת מאמרים (בעברית ובאנגלית) המתעדכנת לעתים מזומנות. כמו כן, נלוות לקורס לומדות מחשב שבאמצעותן הסטודנטים מתרגלים זיהוי של חיידקים במעבדה ועוקבים אחרי גידול של אוכלוסיית חיידקים.