פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מעבדה - מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מעבדה - מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים - 20238
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

תנאי קבלה: אחד מהקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל

הקורס נועד לחשוף את העולם המיקרוסקופי החבוי בסלע והמתגלה בצבעים מרהיבים מבעד למיקרוסקופ המקטב. באמצעות התבוננות במיקרוסקופ נשחזר את "סיפורו של הסלע".

סלעים מגמטיים נוצרו באזור באירועים מגמטיים שליוו את ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל: החל מסלעי המחדר העתיקים של השילד הערבו-נובי, המוכרים מאזור אילת ואשר נוצרו באירועים דרמטיים הקשורים בתנועת הלוחות, וכלה בסלעים הגעשיים של הגליל והגולן, אשר נוצרו לפני זמן גיאולוגי קצר בעת שהרי געש התפרצו וכיסו בלבה לוהטת את פני השטח. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות יתוודעו הסטודנטים אל סלעים אלה וישחזרו את תנאי התהוותם לפי העדויות החבויות בתוכם.

חומר הלימוד

•  

שש יחידות לימוד המציגות את נושאי הקורס ומקנות רקע לתצפיות במעבדות.

•  

חמש חוברות הדרכה למעבדות ולסיור.

מבנה הקורס

•  

ארבעה מפגשי מעבדה (חובה). בקורס יתקיימו מפגשי מעבדה בהם יצפו הסטודנטים בתופעות המיקרוסקופיות.

•  

סיור (חובה) בן יום אחד לאתרי געש בגליל ובכרמל. באזורים אלה מצויים נופי געש רב גוניים והסטודנטים יתוודעו אל מגוון הסלעים המוצגים במעבדות.

•  

שתי עבודות מסכמות. העבודות תוגשנה במהלך הקורס.