פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מעבדה - מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מעבדה - מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים - 20239
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

תנאי קבלה: אחד מהקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ. ידע קודם מומלץ: הקורס מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה מגמטית).

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית גולדמן

יועצים: ד"ר יהודה אייל, עידו מרכוס

מטרת הקורס להכיר את צפונות הסלעים המותמרים וסלעי המשקע באמצעות המיקרוסקופ המקטב. סלעים מותמרים נוצרו באזורנו באירועים דרמטיים של היווצרות השילד הערבו-נובי. אירועים אלה, הקשורים בתנועת לוחות קדומה, נמשכו כחצי מליארד שנים. במשך כחצי מליארד השנים הבאות, ימים הציפו ונסוגו וסלעי השילד בישראל כוסו בשכבה עבה של סלעי משקע שהורבדו בסביבות היווצרות שונות. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות נתוודע אל סלעים מותמרים וסלעי משקע אלה ונשחזר את תנאי התהוותם לפי העדויות שבתוכם.

חומר הלימוד

•  

שלוש יחידות לימוד ונספח המציגים את נושאי הקורס ומקנים רקע לתצפיות במעבדות.

•  

חמש חוברות הדרכה למעבדות ולסיור.

מבנה הקורס

•  

ארבעה מפגשי מעבדה (חובה). בקורס יתקיימו מפגשי מעבדה בהם יצפו הסטודנטים בתופעות המיקרוסקופיות.

•  

סיור (חובה) בן יומיים לאזור אילת-תמנע (משותף לקורס 20211).1 באזור זה חשופים סלעי משקע וסלעים מותמרים בצירוף ייחודי המאפשר היכרות קרובה עם מגוון מן הסלעים המוצגים במעבדות.

•  

שלוש עבודות מסכמות. העבודות תוגשנה במהלך הקורס.

1 כל סטודנט יתבקש לכסות את עלויות הלינה במהלך הסיורים.