פא"ר > החטיבה למתמטיקה > פונקציות מרוכבות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פונקציות מרוכבות - 20243
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ודים גרינשטיין

3 נקודות זכות ברמה רגילה + 3 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון אינפיניטסימלי 2. דרושה בשלות מתמטית הנקנית על-ידי צבירה של לפחות 30 נקודות זכות במתמטיקה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 1, חשבון אינפיניטסימלי 3.

פיתוח הקורס: ד"ר נעמי שקד-מונדרר, פרופ' דב מונדרר (תרגום), ד"ר ודים גרינשטיין (עיבוד ספרי הקורס למהדורה החדשה); ד"ר גוני אורשן, ישראל פרידמן, שמואל ברגר (אסיסטנטים); ריבה נדם (עריכה)

אחראי אקדמי: פרופ' אלי לוין

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysis של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (1975), בתוספת מדריך למידה.

תורת הפונקציות המרוכבות היא אחד הכלים הבסיסיים באנליזה מתמטית מתקדמת ויש לה שימושים רבים בענפים שונים של מתמטיקה ופיסיקה. הכרת תורה זו הכרחית לכל סטודנט המעוניין להעמיק בלימודי המתמטיקה. ימצאו עניין בקורס זה גם אלה המעמיקים בלימודי הפיסיקה או מדעי המחשב.

נושאי הלימוד

המישור המרוכב, פונקציות רציפות, גזירות, אינטגרציה, משפט קושי, טור טיילור, נקודות סינגולריות, טור לורן, נוסחת קושי, משפט השארית ושימושיו, תכונות של פונקציות אנליטיות, סדרות וטורים של פונקציות אנליטיות, העתקות קונפורמיות, המשכה אנליטית, משפט ההעתקה של רימן.

הקורס נלמד במתכונת שנתית, אך סטודנטים שיימצאו מתאימים, יוכלו לסיימו בתום סמסטר א, או להצטרף אליו באיחור – עד תחילת סמסטר ב.

1 אפשר לכלול סמינר במסגרת הקורס הזה. לשם כך יש לעמוד, לאחר השלמת הקורס, בדרישות נוספות. ההשתתפות בסמינר טעונה אישור של האחראי לסמינרים במתמטיקה. סמינר כזה אינו מקנה נקודות זכות נוספות, אבל עונה על הדרישה של השתתפות בסמינר בתכניות לתארים במתמטיקה ובמדעים.