שלום אורח  הרשם לפא"ר
אוקיינוגרפיה - 20270
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ וכן הקורסים אשנב למדעי החיים, כימיה כללית (או הצירוף של שני הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ב).

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל (גרסה מעודכנת), פרופ' נאוה בן-צבי', פרופ' זאב רייס (יועץ אקדמי בכיר), בולי ברס (גולנדסקי), ד"ר יונה יהלום, שמואל מאירי, נורית פופר, ד"ר יואל קלמס, ד"ר נורית גולדמן, נחמה שפרן; איתן בן-נתן, יואב ברוייר (עריכה)

האוקיינוגרפיה היא ענף מדעי בין-תחומי העוסק בהיבטים הכימיים, הגיאולוגיים והביולוגיים של האוקיינוסים. חקר האוקיינוסים העשיר את הידע האנושי וסייע בהבנת התהליכים הכימיים, הביולוגיים והגיאולוגיים השזורים זה בזה.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס ושלוש חוברות הדרכה למעבדה ולסיורים.

נושאי הלימוד

•  

מבוא לאוקיינוגרפיה: מדע האוקיינוגרפיה, ההיסטוריה של חקר האוקיינוס, האדם והאוקיינוס.

•  

היבטים גיאולוגיים: אזורים ימיים, פיזיוגרפיה של אגני האוקיינוס, קרקעית האוקיינוס; הקרום האוקייני. תהליכי השקעה אוקייניים, משקעים של הים הרדוד ושל הים העמוק.

•  

היבטים כימיים: ההרכב הכימי של מי הים, השפעת תהליכים ביוגיאוכימיים על הכימיה של מי הים ושל המשקעים. האבולוציה של מי הים.

•  

היבטים פיזיים: אינטראקציה ים-אוויר, מחזוריות אוקיינית, גלי רוח, מועדי ים וצונאמי.

•  

היבטים ביולוגיים: המערכת האקולוגית הימית; ייצור ראשוני, מארגי מזון. סביבות פלגית ובנתנית.

מבנה הקורס

בקורס מתקיימים מפגש מעבדה ושני סיורים להמחשת הנלמד ולהצגת ההיבטים האוקיינוגרפיים של אזורנו, לפי הפירוט הבא:

•  

מעבדה באוקיינוגרפיה (חובה)

•  

סיור (חובה) בן יום באוקיינוגרפיה גיאולוגית, להכרת משקעים ימיים בכרמל.

•  

סיור (חובה) בן יום לחוף הים בנושא אוקיינוגרפיה ביולוגית.