פא"ר > החטיבה למדעי המחשב > מערכות ספרתיות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מערכות ספרתיות - 20272
מרכז/ת ההוראה: דפנה שחק

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java.1 ידע קודם מומלץ: הקורס מתמטיקה דיסקרטית2 (או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית).

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר, אילנה בס, אמי ולדרסקי, יוסי קאופמן; בת-שבע כהן (עריכה)

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר מערכות ספרתיות (האוניברסיטה הפתוחה, 1988) שהוא תרגום של 7 הפרקים הראשונים בספר:

M. Mano, Digital Design (Prentice Hall, 1984).

לספר הקורס נלווה מדריך למידה שעודכן על-פי הספר:

M.M. Mano & M.D. Ciletti, Digital Design, 4th ed. (Prentice Hall, 2006).

נושאי הקורס

קודים בינריים, לוגיקה בינרית, טבלות אמת, משפטי האלגברה הבולאנית, משוואות לוגיות, פישוט פונקציות בולאניות באמצעות משפטים אלגבריים, מינימיזציה של פונקציות בולאניות באמצעות מפת קרנו, תכנון מערכות צירופיות (בעזרת בוררים, מפענחים, ROM וכדומה), מעגלי דלגלגים, מערכות עקיבה סינכרוניות, מערכות עקיבה אסינכרוניות.

1 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז), או הקורס מבוא למדעי המחשב (20427), שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (20476), שיילמד החל מסמסטר ב2011.