פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > כימיה אורגנית לביולוגים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כימיה אורגנית לביולוגים - 20282
מרכז/ת ההוראה: ד"ר חוה גל

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים כימיה כללית או כימיה כללית א. ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסיםביולוגיה כללית א , אשנב למדעי החיים.

פיתוח הקורס: ד"ר רות ערב, ד"ר אהובה ליאופולד, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' אמציה מאיר

יועצים: פרופ' נאוה זיסאפל, פרופ' אמציה מאיר, ד"ר יואל קלמס

הקורס נועד להקנות את יסודות הכימיה האורגנית, תוך הדגשת הרלוונטיות של מערכות ריאקציה כימיות למערכות ביולוגיות.

נושאי הלימוד

•  

תעודת הזהות של מולקולות – שיטות לחקר מבנה

•  

פחמן ופחמימנים – הקשר בין מבנה הפחמימנים לתפקודם

•  

סטראוכימיה – חקר תכונות הקשורות למבנה המולקולרי התלת-ממדי

•  

מנגנונים של ריאקציות

•  

מגוון של תרכובות אורגניות

חומר הלימוד

•  

חמשת הכרכים הראשונים של הקורס כימיה מולקולרית (20232);

•  

מדריך למידה המכיל פרקים נוספים. מדריך הלמידה מעגן את הקשרים בין המערכות הכימיות למערכות הביולוגיות באמצעות דוגמאות מגוונות.

•  

הנספח ספר נתונים כימיים המלווה את הקורס כימיה כללית (20437).

•  

ערכת דגמים מולקולריים.

•  

לומדת מחשב המנחה ומתרגלת בנושא תהודה מגנטית גרעינית.

•  

תקליטור CHEMV, המכיל אוסף של מצגות.

במהלך הקורס תתקיים מעבדה אחת וההשתתפות בה היא חובה.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.