פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מבוא למטאורולוגיה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מבוא למטאורולוגיה - 20291
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ברוך זיו

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / מטאורולוגיה

ידע קודם מומלץ: שני הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב.

פיתוח הקורס: פרופ' יואב יאיר, ד"ר ברוך זיו, פרופ' יורם קירש; יהודית גוגנהיימר (עריכה), רות שלם (עיצוב)

יועצים: פרופ' פנחס אלפרט, פרופ' יאיר גולדרייך, פרופ' שמואל וייס, ד"ר אייל חפץ

הקורס נועד להקנות ידע והבנה בסיסיים של התהליכים המתרחשים באטמוספרה. בקורס מתוארות ומוסברות תופעות מזג אוויר מגוונות המוכרות לכולנו מחיי היומיום. המנגנונים הפועלים באטמוספרה והחוקים הפיסיקליים שעליהם הם מבוססים מתוארים מבלי להידרש לטיפול טכני-מתמטי. לפיכך נדרשת מהסטודנטים ידיעה בסיסית בלבד בכימיה, בפיסיקה ובגיאוגרפיה. ארבע היחידות הראשונות מקנות לסטודנטים מושגי יסוד ומתארות את החוקים הקובעים את התנהגות האטמוספרה. שלוש היחידות הנותרות הן יישומיות ומאפשרות שימוש בידע בבעיות מעשיות.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבנה האטמוספרה והרכבה – הגזים המצויים בה, מקורותיהם ותהליכים הקשורים בהם, חלוקתה לשכבות על-פי מאפייניהן, מעבר קרינה ואפקט החממה.

יחידה 2

האטמוספרה בתנועה – הלחץ האטמוספרי, מערכות לחץ (כגון שקעים ורמות), והקשר שלהן לרוח, סוגי רוחות.

יחידה 3

עננים ומשקעים – יציבות אטמוספרית, התהליכים המיקרו- פיסיקליים של היווצרות עננים, סוגי עננים על-פי תכונותיהם וצורתם, ערפל, סופות ברקים.

יחידה 4

מערכות מזג אוויר – מערכות מזג אוויר בקני מידה שונים, זרמי אוקיינוס, סוגים שונים של סופות והתהליכים המתרחשים בהן (טורנדו, הוריקן).

יחידה 5

מזג האוויר בישראל – מערכות מזג אוויר במזרח התיכון בעונות השונות, גשמי ישראל, תופעת השרב.

יחידה 6

מטאורולוגיה בעידן המודרני – אמצעי מדידה מתקדמים במטאורולוגיה, שיטות לחיזוי מזג אוויר, ניסיונות להשפעה מלאכותית על מזג האוויר, שינויים באטמוספרה – הידלדלות שכבת האוזון, התחממות האקלים העולמי.

יחידה 7

מטאורולוגיה ותעופה – תופעות מזג אוויר מסוכנות לתעופה: התקרחות, ברד, ברקים, רוחות וחתחות (יחידת רשות).

עזרי לימוד

בקורס משולבים סרטים, המציגים מגוון רחב של תופעות מטאורולוגיות והדנים בנושאים מהחומר הנלמד, ופעילות באינטרנט, באיתור מידע מטאורולוגי וניתוחו.