פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל
שלום אורח  הרשם לפא"ר
יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל - 20307
מרכז/ת ההוראה: פרופ' שלמה שובאל

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים,1 ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ וכן הקורס נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים, מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, פרופ' עמנואל מזור; יוסף אנקור (עריכה)

הקורס מיועד למתעניינים בגיאולוגיה מחד, ולמורים ולמדריכים מאידך.

המודעות לנופים גיאולוגיים ולערכי טבע מוגנים צוברת תאוצה בישראל ובעולם כולו. בטיולים בארץ ובעולם אנו נחשפים לנופים מרהיבים ולערכי טבע גיאולוגיים כדוגמת פארק מכתש רמון. סדנת השדה במכתש רמון הנערכת במסגרת הקורס, משמשת דגם להדרכת סיורים בהיבט גיאולוגי.

מבנה הקורס

א. כתיבת עבודה סמינריונית

העבודה הסמינריונית תעסוק בנושא גיאולוגי נבחר. ולפיכך בכתיבת העבודה יש להסתמך על מקורות רלוונטיים. בסיום העבודה הסטודנטים יכינו מצגת לאתר הקורס או הרצאה סמינריונית.

ב. סדנת שדה במכתש רמון

ההשתתפות בסדנה היא חובה, והיא כוללת הדרכת נושא נבחר בשדה המסתמכת על עיון בעבודות מדעיות. לאחר הסדנה תוגש מטלה מסכמת.

חומר הלימוד

•  

חוברת מטלות לספר גיאולוגיה בפטיש ישראלי; חוברת למורה ולמדריך.

אתר הקורס

באתר הקורס נמצא רק חלק מחומר הלימוד:

•  

סדנת שדה במכתש רמון

נושאים להדרכה בשדה ומאמרי מפתח לכל נושא.

•  

מוזיאון גיאולוגי וירטואלי – פארק מכתש רמון: כמאה תמונות גיאולוגיות והסברים להן מהפארק הגיאולוגי במכתש רמון. המוזיאון הוירטואלי משמש כחומר רקע לסדנה.

•  

דוגמאות של מצגות מסדנות קודמות.

•  

עבודה סמינריונית

נושאים לעבודה הסמינריונית ומאמרי מפתח לכל נושא; דוגמאות של עבודות סמינריוניות קודמות.

1 במקרים מסוימים תשקול האוניברסיטה אפשרות לקבל לקורס זה סטודנטים שלא צברו עדיין 36 נקודות זכות.