פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה - 20308
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רויטל לביא

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות עבור קורסים קודמים במדעים. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, התא: מבנה ופעילות, ביוכימיה א: חלבונים – מבנה ותפקוד, אחד מהקורסים כימיה כללית (או הצירוף של שני הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ב), חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג (אחראית אקדמית), ד"ר רויטל לביא

התנהגות מורכבת של בעלי חיים מתאפשרת, בין השאר, הודות למערכת עצבים מפותחת. יחידות היסוד במערכת העצבים הן תאי עצב (נוירונים) המקיימים פעילויות חיים רגילות והעוסקים בנוסף בעיבוד מידע. המידע מועבר בגוף למרחקים, באורח חשמלי, דרך השלוחות של הנוירונים ואילו העברתו מתא לתא מתבצעת באופן כימי. עיבוד המידע ופענוחו מושתתים במידה רבה על ארגון התאים ברשתות עצביות סבוכות אך מוגדרות. הקורס עוסק באותות העצביים, בקשרים בין נוירונים, במבנים גלובליים אחדים של מערכת העצבים, ובבסיס להתנהגות.

ספר הקורס

A.R. Martin, B.G. Wallace, P.A. Fuchs & J.G. Nicholls (ed.) From Neuron to Brain, 4th ed, (Sinauer, 2000)

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

חומר הלימוד

יחידה 1

אותות במערכת העצבים

יחידה 2

התא המחשמל: שפתו החשמלית של הנוירון

יחידה 3

תאי תמך, סינפסות כימיות וחשמליות

יחידה 4

סינפסות איטיות ושחרור טרנסמיטר

יחידה 5

פלסטיות וביוכימיה של סינפסות

יחידה 6

נוירונים והתנהגות

יחידה 7

המערכת האוטונומית והמערכת הסנסורית

יחידה 8

ראייה

יחידה 9

בקרה מוטורית

הקורס נלמד במתכונת שנתית