פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > גיאולוגיה של הכרמל
שלום אורח  הרשם לפא"ר
גיאולוגיה של הכרמל - 20321

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ וכן הקורס נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים, מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, פרופ' עמנואל מזור, צבי ארז; יוסף אנקור (עריכה)

הקורס עוסק בגיאולוגיה של הכרמל. באזור זה מצויות תופעות ייחודיות: הרי געש תת-ימיים קדומים ומערכת של שוניות מאובנות. בקורס נכיר את אזור הכרמל ונפענח את סודותיו. הבנת הגיאולוגיה של הכרמל מסייעת להבנת סביבת ההיווצרות של הסלעים בהרי הגליל, בשומרון, ביהודה ובצפון-הנגב.

מבנה הקורס

הקורס משלב חומר עיוני ופעילות בשטח, לפי הפירוט הבא:

•  

שבע יחידות לימוד בנושאי הכרמל.

•  

עבודת דוקטורט התפתחות שוניות בחבורת יהודה בכרמל ובשפלת החוף, מאת ע' ביין, המכון הגיאולוגי.

•  

סיור להכרת משקעים ימיים בכרמל (למי שלא השתתף בו בקורס 20270)

•  

סיור (חובה): הגיאולוגיה של מרכז-הכרמל ודרום-הכרמל

•  

סיור (חובה): הגיאולוגיה של צפון-הכרמל

אתר הקורס

חלק מחומר הלימוד נמצא רק באתר הקורס:

•  

מקראה ובה חומר לימודי עדכני בנושאי הכרמל.

•  

גיאולוגיה וירטואלית של הכרמל. כמאתיים תמונות גיאולוגיות והסברים להן מאזור הכרמל.

•  

ויקי-כרמל. מערכת המאפשרת שיתוף פעולה בין הסטודנטים במענה על מטלות מקוונות שיתופיות (ממ"ש)1 וביצירת עבודה קבוצתית משותפת.

1 ראו הסבר בסעיף 4.5.2 – מטלות, בידיעון האקדמי.