פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה - 20332

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. לחטיבה בכימיה דרושים הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או שני הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב‎)‏, אחד מהקורסים כימיה כללית (‏או צירוף שני הקורסים א וכימיה כללית ב‎)‏. לחטיבה בביולוגיה דרושים הקורסים ביולוגיה כללית א (‏או אשנב למדעי החיים‎)‏, וכן הקורס ביוכימיה א: חלבונים – מבנה ותפקוד. לחטיבה במתמטיקה מומלץ הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' דוד גינצבורג, פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' אמיתי הלוי, פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' ולדימיר פרלוג, מתי גולדמן, שמואל ברגר

למושג 'סימטריה' משמעויות וביטויים בתחומים רבים – באמנות פלסטית, במוסיקה, במתמטיקה ובמדעי הטבע. בקורס זה ניתנת פורמליזציה מתמטית של המושג, ומוצגים נושאים במדעי הטבע שבהם מתגלה סימטריה בצורות שונות: כאמצעי לתיאור תופעות ולמיונן; כעיקרון להסבר תופעות ולחיזוי שלהן; וכשיקול מסייע בפתרון בעיות. הנושאים בקורס מובאים מתחומי המתמטיקה, הכימיה והביולוגיה. לפיכך יימצא הלומד עוסק בבעיות רב-תחומיות הנסובות על מגוון של עצמים – החל במולקולות וכלה בגופים חיים.

מבנה הקורס

לקורס סימטריה שלוש חטיבות:

מתמטיקה (‏יחידות 1, 2, 3‎)‏

כימיה (‏יחידות 4, 5, 6, 7‎)‏

ביולוגיה (‏יחידות 8, 9, 10‎)‏

לקורס נלווה גם ספר באנגלית המשמש לתרגול.

להלן הצירופים הקיימים המאושרים ללימוד חטיבות הקורס:

20332 מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה – 6 נקודות זכות

20334 מתמטיקה, כימיה – 4 נקודות זכות

20335 כימיה, ביולוגיה – 4 נקודות זכות

שימו לב: הקורסים מקנים נקודות זכות בהרכב שונה בהתאם למסלולי הלימוד השונים – ראו בפירוט המסלולים.