פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > אנליזה של ניסויים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
אנליזה של ניסויים - 20340
מרכז/ת ההוראה: ד"ר דינה עינות-יוגב

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם אחד מהקורסים כימיה כללית (או הצירוף של שני הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ב), וכן חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (או חשבון אינפיניטסימלי 1), וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס יישומי מחשב למדעים (מסמסטר א2006). ליחידה 2 דרוש ידע בסיסי בסימטריה הנלמד בקורסים כימיה אי-אורגנית (יחידה 2) או סימטריה (יחידה 4). סטודנטים החסרים ידע זה ושלא למדו את אחד מהקורסים האלה ישלימו אותו בלימוד עצמי מתוך קורסים אלה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תרמודינמיקה, קינטיקה כימית, כימיה אי-אורגנית, סימטריה, תורת הקוואנטים א (או מכניקה קואנטית ומבנה האטום).

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל וייס, פרופ' יורם קירש, אורנה מילוא, ד"ר דינה יוגב-עינות, ד"ר ענבל טובי-ערד, פרופ' דוד אבניר, ד"ר דן שטייניץ, ד"ר ורדה איטח; חוה ניומן (עריכה)

היכולת לנתח באופן עצמאי ואמין תוצאות ניסיוניות היא אחת המיומנויות החשובות הנדרשות מנסיינים בענפי מדעי הטבע השונים. השתכללות המכשור והנטייה, בתחומים מסוימים, לבצע ניסויים מורכבים בקבוצות גדולות, הביאו לכך שמיומנות זו חשובה לעתים יותר מהיכולת לטפל במכשור ולהפעילו.

הקורס נועד על כן לאמן את הסטודנטים בשיטות מקובלות לאנליזה של תוצאות ניסיוניות, ולהפגישם עם טכניקות ניסיוניות בעלות חשיבות בכימיה פיסיקלית ובפיסיקה.

כל יחידת לימוד עוסקת בניסוי מסוים או בטכניקה ניסויית מסוימת. לאחר הסבר תאורטי של התופעה הנדונה, מתוארת מערכת המדידה ומוצגות תוצאות שהושגו במערכת זו. על הסטודנטים לנתח את התוצאות הללו (לפי הנחיות המפורטות ביחידה) ולהגיש את ממצאיהם בצורת דוח מעבדה.

חומר הלימוד

יחידה 1

ספקטרום באינפרא-אדום של מולקולות דו-אטומיות

יחידה 2

מדדי סימטריה רציפים

יחידה 3

הריאקציה בין H2ו- I2

יחידה 4

מולקולות צבע אורגניות

יחידה 5

תהליכים מעוררים תרמית

יחידה 6

מעקב אחרי ריאקציות מהירות בעזרת "הקפצת טמפרטורה"