פא"ר > החטיבה למתמטיקה > משוואות דיפרנציאליות חלקיות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
משוואות דיפרנציאליות חלקיות - 20394
מרכז/ת ההוראה: ד"ר עופר הדס

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון אינפיניטסימלי 2, חשבון אינפיניטסימלי 3, אלגברה לינארית 1, משוואות דיפרנציאליות רגילות 1. דרושה בשלות מתמטית הנקנית על-ידי צבירה של לפחות 36 נקודות זכות במתמטיקה. דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: הקורס פונקציות מרוכבות וקורס בפיסיקה.

פיתוח הקורס: ד"ר ציפי ברגר

יועצים: פרופ' אלי לוין, פרופ' שושנה קמין

ספר הקורס

R. Dennemeyer, Introduction to Partial Differential Equations and Boundary Value Problems (McGraw Hill, 1968).

הקורס חשוב להשכלתו הבסיסית של כל סטודנט למתמטיקה ולפיסיקה. הוא משמש מבוא לתורה של המשוואות הדיפרנציאליות החלקיות, ודן בבעיות השפה וההתחלה הקלאסיות של הפיסיקה המתמטית הקשורות למשוואת לפלס, למשוואת הגלים ולמשוואת החום.

הסטודנטים ילמדו את כל פרקי הספר (באנגלית), חוץ מסעיפים בודדים, בעזרת מדריך למידה (בעברית), הכולל הסברים, דוגמאות והרחבות לטקסט.

פרקי הלימוד

פרק 1

מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות; משוואות מסדר ראשון

פרק 2

משוואות לינאריות מסדר שני

פרק 3

משוואות דיפרנציאליות אליפטיות

פרק 4

משוואת הגלים

פרק 5

משוואת החום

1 אפשר לכלול סמינר במסגרת הקורס הזה. לשם כך יש לעמוד, לאחר השלמת הקורס, בדרישות נוספות. ההשתתפות בסמינר טעונה אישור של האחראי לסמינרים במתמטיקה. סמינר כזה אינו מקנה נקודות זכות נוספות, אבל עונה על הדרישה של השתתפות בסמינר בתכניות לתארים במתמטיקה ובמדעים.