פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > כימיה אי-אורגנית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כימיה אי-אורגנית - 20404
מרכז/ת ההוראה: ד"ר דינה עינות-יוגב

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים בכימיה כללית (או הצירוף של שני הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ב), וכן דרושה יכולת קריאת מאמרים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' לינה בן-דור, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' יצחק דותן, ד"ר ברברה צין, ד"ר דינה יוגב-עינות; יואב ברויר (עריכה)

יועץ: ד"ר צחי מילגרום

מטרות הקורס

•  

היכרות שיטתית עם מגוון של ריאקציות, מבנים והסברים, המעוגנים בתחום הכימיה האי-אורגנית;

•  

שימוש במודלים שונים לצורכי אינטרפרטציה וניבוי במערכות מחקר וניסוי בתחום הכימיה האי-אורגנית;

•  

היכרות עם שיטות מחקר ומכשור המשמשים בתחום הכימיה האי-אורגנית.

הקורס פותח על בסיס קורס בכימיה אי-אורגנית שפרופ' לינה בן-דור לימדה בחוג לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

ספר הקורס

בקורס נלמד ספר באנגלית (שיינתן לסטודנטים):

D.F. Shriver & P.W. Atkins, Inorganic Chemistry, 5th ed. (Oxford University Press, 2009).

את ספר הקורס מלווה מדריך ללמידה עצמית, הכולל הרחבות, הארות והערות, דוגמאות, שאלות מסוגים שונים והכוונות אל ספר הקורס.

חומר הלימוד

מבנים

יחידה 1

מבנים בסיסיים – חזרה והרחבה של מושגי יסוד בתחום מבנה האטום ומבנים מולקולריים

יחידה 2

סימטריה מולקולרית

יחידה 3

מוצקים – שיקולים תרמודינמיים וקינטיים

ריאקציות

יחידה 4

ריאקציות של חומצות ובסיסים לפי מודלים שונים

יחידה 5

תרכובות קואורדינציה של מתכות d

יחידה 6

הספקטרוסקופיה ככלי מחקר

יחידה 7

מנגנוני ריאקציה של קומפלקסים מבניים ייחודיים

מבנים וריאקציות ייחודיים

יחידה 8

תרכובות אורגנומתכתיות

יחידה 9

מימן ותרכובותיו

יחידה 10

תרכובות של קבוצות הבור והפחמן

יחידה 11

תרכובות של קבוצות החנקן והחמצן

יחידה 12

תרכובות של קבוצות ההלוגנים והגזים האצילים

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.