שלום אורח  הרשם לפא"ר
אקולוגיה - 20412
מרכז/ת ההוראה: איתי אופטובסקי

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, ואחד מבין הקורסים כימיה כללית, עולם הכימיה. ידע קודם מומלץ: הקורסים ממנדליזם להנדסה גנטית, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים.

פיתוח הקורס: פרופ' עוזי ריטה, פרופ' דן כהן (כתיבה), ד"ר איילת שוסטר, פרופ' עידו יצחקי (יועץ אקדמי בכיר), ד"ר זיוה רענן (תרגום); יואב ברויר, שלומית רז (עריכה)

יועצים: פרופ' עמרם אשל, פרופ' שמשון בלקין, פרופ' משה גופן, פרופ' תמר דיין, פרופ' דן כהן, פרופ' עמנואל נוי-מאיר, ד"ר יורם אייל, ד"ר אביגדור ביליס, ד"ר רחל בן-שלמה, ד"ר דוד זלץ, ד"ר משה קול

הקורס עורך היכרות עם מדע האקולוגיה על-ידי מתן הסברים תאורטיים והמחשה בעזרת דוגמאות מחקריות, תוך הדגשה על הצגת מחקרים שנעשו בארץ. הקורס כולל שני ימי סיור.

חומר הלימוד

יחידה 1 – חלק א: מבוא כללי שבו מוסברים תחומי העיסוק והמחקר של מדע האקולוגיה ונערכת היכרות עם מושגים בסיסיים. חלק ב: זרימת אנרגיה ומחזורי חומרים במערכות אקולוגיות.

יחידה 2 – אקולוגיה, גנטיקה ואבולוציה – הקשר ההדוק שבין אקולוגיה ואבולוציה, התפתחות ההתאמות של מינים במהלך האבולוציה והקשר שבין ההתאמה הקיימת ותהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים.

יחידה 3 – אוכלוסיות – אוכלוסיות חד-מיניות: דמוגרפיה ותהליכים אוכלוסייתיים והשפעתם על שינויים בשכיחותן של אוכלוסיות במרחב ובזמן.

יחידות 5-4 – יחסי גומלין בין-מיניים – יחסי הגומלין הקיימים בטבע בין אוכלוסיות מינים והשפעתם על הדינמיקה האוכלוסייתית. תחרות בין המינים ויחסי הדדיות, יחסי הגומלין שבין מין אוכל ומין נאכל (יחסי טריפה).

יחידה 6 – חברות ביולוגיות ומערכות אקולוגיות – יחידה זו נשענת על כל הנלמד ביחידות קודמות ומסכמת את השפעתם של תהליכי זרימת אנרגיה, מחזור חומרים ותהליכים, תוך-מיניים ובין-מיניים, על מבנה חברות ביולוגיות (מגוון מינים) ועל מבנה, תפקוד ויציבות של מערכות אקולוגיות.

יחידה 7 – התערבות האדם במערכות אקולוגיות – השפעות האדם על מרכיביה האביוטיים של המערכת האקולוגית (קרקע, מים, אוויר) והשפעות ישירות ועקיפות על החברה הביולוגית.