פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > נושאים בהתנהגות בעלי חיים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
נושאים בהתנהגות בעלי חיים - 20415
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נועם ורנר

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב. ידע קודם מומלץ: הקורס החולייתנים.

פיתוח הקורס: פרופ' ענת ברנע (כתיבת יחידות 4-1), פרופ' גד פרי (יחידות 6-5), רינה סקוטלסקי (עריכה), ד"ר מרתה שוורץ (אסיסטנטית), ד"ר זיוה רענן (תרגום), ד"ר נעם לידר (הכנת סיורים)

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' אילן גולני, פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' צבי וולברג, פרופ' עופר טשרניחובסקי, פרופ' ארנון לוטם, פרופ' אמנון פרידברג, פרופ' ברט קוטלר, פרופ' גד קציר, פרופ' רוני רדו, פרופ' שרון שפיר, ד"ר עמוס בוסקילה, ד"ר גדי גבריהו, ד"ר אלי גפן

פיתוח התקליטור: פרופ' ענת ברנע, ד"ר יואל קלמס, עלית אפשטיין, איריס ארליך, דפנה לב; רינה סקוטלסקי (עריכה), זאב פרל (עיצוב)

הקורס מציג נושאים מרכזיים בהתנהגות בעלי חיים ואת הגישות המחקריות השונות בתחום זה. הקורס כולל שש יחידות לימוד המתארות דפוסי התנהגות שונים במגוון מינים של בעלי חיים. דפוסי התנהגות אלה נוגעים בנושאים כמו רבייה, תקשורת, נדידה, למידה וזיכרון, שיחור מזון והתנהגות חברתית.

דפוסי ההתנהגות המתוארים בקורס נבחנים במהלכו מנקודות מבט שונות, ומגישות מחקריות שונות. למשל, הקורס דן במנגנונים ובתהליכים המעצבים את ההתנהגות (האונטוגנזה של ההתנהגות, הבסיס הגנטי של ההתנהגות, בקרה הורמונלית ומנגנונים עצביים המפקחים על ההתנהגות), ובהיבטים אבולוציוניים הקשורים לכך.

חומר הלימוד

יחידה 1

התנהגות בעלי חיים: תחומי מחקר, מבואות ודוגמאות נבחרות

יחידה 2

אונטוגנזה של התנהגות ולמידה

יחידה 3

גנטיקה של התנהגות ונוירואתולוגיה

יחידה 4

עולמות חושיים, הנעה ובקרה הורמונלית של ההתנהגות

יחידה 5

אקולוגיה התנהגותית

יחידה 6

תקשורת, חברתיות והתנהגות חברתית

נוסף על יחידות הלימוד כולל הקורס תקליטור שבו מודגמים חלק מהנושאים הנדונים בקורס בעזרת קטעי וידאו, תמונות, אנימציות ותרגול לסטודנטים.

הקורס כולל שני סיורי חובה שמטרתם לצפות בצורה מודרכת בדפוסי ההתנהגות שנלמדו בקורס, כפי שהם מתבטאים במינים שונים של בעלי חיים.