פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מעבדה ביסודות הפיסיקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מעבדה ביסודות הפיסיקה - 20418
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מירון בלוך

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

    ידע קודם: דרוש לפחות קורס אחד קודם בפיסיקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מיכאל גפט, פרופ' יורם קירש, ד"ר מירון בלוך

יועץ: פרופ' נחום קריסטיאנפולר

הקורס מבוסס על ניסויי מעבדה בנושאי מוצקים ונוזלים, מכניקה, זרם ישר, מגנטיות ואופטיקה גאומטרית. הסטודנטים יבצעו עשרה ניסויי מעבדה לפי הרשימה שלהלן. לכל ניסוי יש להתכונן באמצעות לימוד חומר תאורטי שיישלח לסטודנטים, ולהגיש לאחר הניסוי דוח מסכם. הניסויים יבוצעו במעבדה שבקמפוס האוניברסיטה הפתוחה. הקורס מקביל לקורסי מעבדה בפיסיקה הניתנים לסטודנטים בשנה א באוניברסיטאות בארץ.

מטרות הקורס

הקורס נועד לאפשר לסטודנטים להכיר מכשירים וטכניקות המשמשים במעבדות מחקר, להדגים תופעות ועקרונות שהסטודנטים לומדים עליהם בקורסים התאורטיים, ולהמחיש את הקשר שבין התאוריה הפיסיקלית והניסוי.

פירוט המעבדות

1.

צמיגות

2.

מתח פנים

3.

תנועה הרמונית

4.

אלסטיות

5.

חוק אוהם וגשר ויטסטון

6.

מוליכות חום

7.

שדה מגנטי

8.

האוסצילוסקופ

9.

אופטיקה גאומטרית

10.

חוקי המכניקה