פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מעבדה במטאורולוגיה - מדידות, תצפיות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מעבדה במטאורולוגיה - מדידות, תצפיות - 20421
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ברוך זיו

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / מטאורולוגיה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למטאורולוגיה. דרושים הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב, יישומי מחשב למדעים.

פיתוח הקורס: ד"ר ברוך זיו, פרופ' יואב יאיר,

קורס זה מתבסס על התנסות במדידות מטאורולוגיות, באיסוף נתונים ממקורות שונים ובעיבודם. בקורס נלמדים העקרונות הפיסיקליים והטכניקות של ניתוח מזג האוויר וסוגיות אקלימיות. הקורס מהווה המשך מעשי לקורס מבוא למטאורולוגיה (20291), והוא מקדים את הקורס הסמינריוני בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה (20518). שלושת הקורסים מהווים חטיבה נושאית בתחום מדעי האטמוספרה. כשלב מקדים לעבודה המעשית יילמדו פרקים עיוניים רלוונטיים.

הפעילויות במעבדה מתמקדות בנושאים הבאים:

•  

מכשור וטכנולוגיה במטאורולוגיה

•  

אירועים סינופטיים באזורים שונים בעולם

•  

איכות האוויר

•  

שינויי אקלים ומגמות ארוכות טווח

•  

מזג האוויר בישראל

חלק מרכזי בקורס הוא ביצוע עצמי של מדידות באמצעות ערכה ביתית ושימוש בגיליון אלקטרוני לעיבוד הנתונים. הנתונים שיימדדו יכללו טמפרטורה, לחץ, לחות וגשם. הסטודנטים ילמדו לזהות תופעות ולהכיר את השתנותן בזמן, ויתוודעו למאפייני מזג האוויר במצבים סינופטיים שונים בארצנו.

הנושאים שיילמדו בחלק זה הם אלה:

•  

זיהוי המהלך היומי של המשתנים המטאורולוגיים והבנת המנגנונים הפיסיקליים הרלוונטיים;

•  

ניתוח השינויים בתנאים האטמוספריים הנובעים ממעברן של מערכות סינופטיות באזור;

•  

אנליזת שגיאות המאפיינות מכשור מטאורולוגי.

בחלקו השני של הקורס יידרשו הסטודנטים לבצע עבודות חקר בהתבסס על מגוון מקורות מידע ברשת האינטרנט, כגון:

•  

מידע מטאורולוגי מלוויינים – זיהוי עננים, מערכות מזג אוויר ותופעות שונות בתמונות מלוויינים

•  

מפות סינופטיות

•  

מסלולי תנועה של אוויר

•  

איכות האוויר בישראל

•  

מעקב אחר ריכוזי האוזון – על-פי נתוני הלוויין TOMS

•  

מעקב אחר מסלולי סופות

מחשב ביתי וגישה לאינטרנט הם תנאי להשתתפות בקורס.