פא"ר > החטיבה למתמטיקה > חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
שלום אורח  הרשם לפא"ר
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב - 20423
מרכז/ת ההוראה: ישראל פרידמן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: אחד מבין הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: ד"ר מיריי אביגל, ד"ר ציפי ברגר, פרופ' דניאלה ליבוביץ (ריכוז הפיתוח); אורה מאור (עריכה)

ספר הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (תרגום: נ' שקד-מונדרר; האוניברסיטה הפתוחה, 1998) הוא תרגום לעברית של פרקים 19-12 מתוך הספר:

H. Anton, Calculus, 5th ed. (John Wiley & Sons, 1995).

המהדורה העברית של פרקים 11-1 בספר הנ"ל היא ספר הקורס חדו"א2 א.

לפני התחלת לימוד הספר, ילמדו הסטודנטים את פרק 11 מתוך ספרו של הווארד אנטון, המצורף לקורס כהשלמה. זהו הפרק הסוגר של הקורס חדו"א א (20406), אך תכניו אינם כלולים בקורס אינפי3 1 (20106).

פרקי הספר

פרק 11

טורים אינסופיים

כרך ראשון

פרק 12

נושאים בגאומטריה אנליטית

פרק 13

קואורדינטות קטביות והצגות פרמטריות

פרק 14

המרחב התלת-ממדי; וקטורים

פרק 15

פונקציות וקטוריות

פרק 16

נגזרות חלקיות

כרך שני

פרק 17

אינטגרלים כפולים ומשולשים

פרק 18

נושאים באנליזה וקטורית

פרק 19

משוואות דיפרנציאליות מסדר שני

הקורס חופף בנושאיו את צמד הקורסים אינפי 2 (20212) + אינפי 3 (20224). ההפחתה ברמת ההעמקה בקורס זה היא המאפשרת לכסות שני קורסים במסגרת קורס אחד, שניתן ללומדו כקורס שני בקלקולוס, בעקבות חדו"א א או אינפי 1.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

2 חדו"א – קיצור של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

3 אינפי – קיצור של חשבון אינפיניטסימלי.