פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > עולם החשמל והאלקטרוניקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
עולם החשמל והאלקטרוניקה - 20443
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אריאל לוצאטו

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

ידע קודם דרוש:2 שני הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב, וכן הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (או חשבון אינפיניטסימלי 1).

פיתוח הקורס: פרופ' אדיר ברלב, פרופ' גדי גולן, ישראל זילברשטיין, אור דורון; חוה ניומן (עריכה)

יועצים: פרופ' עדי זיידמן, פרופ' ישראל נבות, פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' יורם קירש, פרופ' אליעזר קרינדלר, ד"ר יוסף ורבין, ד"ר לובזנס דניאל, ד"ר אריה רוזין

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי ומושגי יסוד בעקרונות תורת החשמל ומערכות חשמליות. בקורס יילמדו המושגים היסודיים של תורת החשמל: השדה המגנטי, צומת ה-PN, יסודות האלקטרואופטיקה, מכשירי מדידה, מגברים, מתנדים, מערכות ספרתיות, עיבוד ספרתי של אותות וניסויי מעבדה.

נושאי הלימוד

•  

מושגים יסודיים בחשמל

•  

השדה המגנטי

•  

צומת NP ותכונותיה – קיבול, דיודה, מגבלות דיודה, SCR, טרנזיסטור MOS

•  

אופטואלקטרוניקה I – גלאים לסוגיהם, תא סולרי, סיב אופטי, תקשורת אופטית

•  

אופטואלקטרוניקה II – מקורות אור (LED), לייזר, צגים, פלזמה, גביש נוזלי

•  

מכשירי מדידה – רב מודד, CRT, משקף תנודות, מחולל תדרים

•  

מגברים – מגבר אנלוגי, עיוותים, מגבר צר סרט, משוב שלילי, מגבר פעולה

•  

מתנדים – משוב חיובי, יציבות, מתנדים, מחוללי צורות גל, גזירה ואינגרציה של אותות

•  

מערכות ספרתיות – מערכות ספרתיות, אלגברה בוליאנית, שערים, דלגלגים, מונים, אוגרים

•  

עיבוד ספרתי של אותות – דגימת אות, משפט נייקוויסט, רעשים, עיבוד אותות ספרתי

•  

ניסויי מעבדה – ניסויים במתח ישר וחילופין, משקף תנודות, מגנטיות, מדידות במעגלי RLC

•  

ניסויי מעבדה – מחוללי צורות גל, ניסויים ואיתור תקלות בדיודות ובטרנזיסטורים

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (במהלך 5 השנים האחרונות), מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה בעניין הידע המוקדם הדרוש.