שלום אורח  הרשם לפא"ר
כימיה אורגנית - 20456
מרכז/ת ההוראה: ד"ר חוה גל

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע מוקדם: דרושים אחד מהקורסים בכימיה כללית (או הצירוף של שני הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ב), וכן דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: ד"ר דורותה צ'רקי, ד"ר חוה גל

אחראי אקדמי: פרופ' יצחק דותן

יועצים: פרופ' זאב אייזנשטט, פרופ' ג'יימס בקר, פרופ' שמריהו הוז, פרופ' יובל שבו

מטרות הקורס

•  

הכרת שפת הכימיה האורגנית.

•  

הבנת הקשר בין התכונות הפיסיקליות והכימיות של תרכובות אורגניות לבין סוגי הקבוצות הפונקציונליות הקיימות בהן.

•  

הכרה והבנה של מנגנוני תגובה מנקודת מבט סטראוכימית.

•  

חשיפה לעקרונות הפיסיקליים עליהם מבוססות שיטות ספקטרליות לאפיון חומרים כימיים.

•  

הטמעת השימוש בשיטות ספקטרליות לפענוח מבנים של חומרים אורגניים.

ספר הקורס

P.Y. Bruice, Organic Chemistry, 5th ed. (Pearson Education, Inc., 2004).

ספר הקורס נלמד באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית. המדריך כולל הסברים נוספים ופתרונות לתרגילים. חומר הלימוד כולל גם תקליטור CHEMV, המכיל אוסף של מצגות וכן לומדת NMR (שפותחה באוניברסיטה הפתוחה), המלווה את הפרקים העוסקים בשיטות ספקטרליות.

נושאי הלימוד

•  

מבוא לכימיה אורגנית

•  

פחמימנים: אלקאנים, אלקאנים ציקליים, אלקנים ואלקינים

•  

סטראוכימיה

•  

תגובות התמרה נוקלאופיליות ותגובות אלימינציה

•  

אל-איתור אלקטרוני: דיאנים ותרכובות ארומטיות

•  

הכרת תרכובות בעלות קבוצות פונקציונליות שונות: כהלים, אתרים, אפוקסידים, תיולים, אלדהידים וקטונים

•  

חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן, אמינים, דחיסות קרבונליות נבחרות

•  

תגובות התמרה אלקטרופיליות

•  

שיטות ספקטרליות: MS, UV, אור נראה, IR, 1H-NMR, ו-13C-NMR

•  

תגובות חמצון – חיזור

•  

תרכובות אורגנו-מתכתיות

במהלך הקורס נערכים שני מפגשי מעבדה. ההשתתפות במפגשים היא חובה.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.