שלום אורח  הרשם לפא"ר
הגדרת החיים - 22000
מרכז/ת ההוראה: ד"ר סוזי פישר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: יפעת גל, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר איריס פריי, ד"ר שרה שורץ

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק

קורס זה הוא הראשון משלושת קורסי התשתית בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית. מטרתו העיקרית היא לשרטט את מאפייני החיים המבדילים אותם מהטבע בכללותו.

נושאי הלימוד

1.

הבדלה בין הגדרת תופעת החיים לבין משמעות החיים.

2.

מהי הגדרה? כמו כל הגדרה אחרת של מושג, הגדרת ה'חיים' יוצאת מתוך גישתו של המגדיר לטבעה של המציאות ולדרכים שבהן יש לנהוג בה, והיא מביאה לביסוסם של קשרים בין מושגים שונים. סוגים שונים של הגדרות; תכליתן של הגדרות וחשיבותן.

3.

מהם העצמים, התהליכים והתופעות שעליהם מצביע המושג 'חיים'? מהן התכונות המשותפות לכל אלה, ומהן התכונות הייחודיות להם, המבדילות אותם מהלא-חיים?

4.

התחלה של דיון בתפיסות מרכזיות ביחס לשאלה: מה בין דומם לחי? מכניזם, ויטליזם, טלאולוגיזם ואורגניציזם; הצגה ראשונית של שני תחומי מחקר שבלבם עומדת שאלת הגדרת החיים: מוצא החיים (Origin of Life) וחיים מלאכותיים (Artificial Life).

5.

אידיאולוגיות המשפיעות על הגדרת החיים ועל חקירתם.

6.

הגדרותיהם של הוגים ומדענים שונים ובחינה ביקורתית שלהן.

7.

הגדרות המקובלות כיום בחקר החיים: הגדרות המבוססות על מנגנון של מטבוליזם; הגדרות המבוססות על מנגנון של תורשה.

8.

ההשלכות של הגדרת החיים על היבטים מתודולוגיים ואתיים בחקר החיים (כמו המתת חסד, השתלות איברים, הפלות).

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת ומפגש סמינריוני. חומר הלימוד כולל קטעים נבחרים מ-5 ספרים ואסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים. חומר הלימוד כולל ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.