פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם - 22003
מרכז/ת ההוראה: ד"ר סוזי פישר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: דליה איתמר, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר סוזי פישר; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' רפאל פלק, ד"ר דבורה קמרט-לנג, ד"ר סנאית גיסיס

קורס זה הוא האחרון משלושת קורסי התשתית בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית. מטרתו העיקרית של הקורס היא לפתח התבוננות היסטורית על חקר החיים.

נושאי הלימוד

1.

הצגת הסוגיות המרכזיות.

א.

מה בין העולם האורגני והעולם האי-אורגני, ובנגזר מכך – מהי הטרמינולוגיה ה"מותרת" לשימוש במסגרת המדע החוקר את היצורים החיים ומהן הגישות, המתודות והמודלים המדעיים "הראויים" (במסגרת הפרדיגמה המדעית השלטת) לחקר העולם האורגני?

ב.

השאלה מה מבדיל בין החי לדומם הולידה במהלך ההיסטוריה שלוש גישות מטאפיסיות שונות: התפיסה הוויטאליסטית, התפיסה המכניסטית והתפיסה האורגנציסטית.

ג.

ביטויי התפיסות השונות מבחינה אונטולוגית ומבחינה מתודולוגית.

2.

שינויי משמעות במושגים "ויטליזם" ו"מכניזם" במהלך ההיסטוריה של התרבות המערבית כתוצאה מהשפעות תרבותיות במישורים שונים.

א.

תפיסות עולם מטפיזיות באשר ליחסי האל, הטבע והאדם, השתנותן במהלך ההיסטוריה, והשפעתן על הדרך שבה הבינו ההוגים בתקופות השונות את מהות החיים.

ב.

המטפורות המרכזיות שכוננו את תמונות העולם בתקופות ההיסטוריות השונות, והשפעתן על האופן שבו תפסו הפילוסופים ואנשי המדע את היצור החי.

ג.

השפעותיהן של ההתפתחויות במחקר הביולוגי על צורת ההסבר המדעי בהתייחס ליצור החי.

ד.

כיצד השפיע השיח בין ויטליסטים ומכניסטים על עיצוב, שינוי ואבולוציה של משמעות המושגים "ויטאליזם" ו"מכניזם"?

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת ומפגש סמינריוני. חומר הלימוד כולל אסופת מאמרים וקטעים מספרים (מקורות ראשוניים).

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים. חומר הלימוד כולל אסופת מאמרים וקטעים מספרים (מקורות ראשוניים ומשניים).