פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > בעיית הגוף והנפש
שלום אורח  הרשם לפא"ר
בעיית הגוף והנפש - 22004
מרכז/ת ההוראה: ד"ר שרה שורץ

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' אביטל וולמן, פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

טיב הזיקה בין הפיסיקלי למנטלי, בין המוח (brain) לבין הנפש (mind). ניתוח סוגי התשובות שהוצעו במהלך ההיסטוריה לבעיית הגוף והנפש – מוניסטיות, דואליסטיות, מטריאליסטיות.

2.

בעיות יסוד בפילוסופיה השזורות בשאלת הגוף והנפש. בעיית המשמעות (semanticproblem); בעיית הידיעה או ההכרה (epistemological problem) והנפשות האחרות (other minds).

3.

מקומם של רעיון הרדוקציה ורעיון האמרגנטיות בבעיית הגוף והנפש.

4.

מתודולוגיות מחקר "מלמעלה למטה" (bottom-up) ו-"מלמטה למעלה" (up-bottom) בביולוגיה, הקשר ביניהן לבין חוקים והסברים והשלכותיהן על בעיית הגוף והנפש.

5.

מה בין ייצוגים מנטליים לבין תודעה? קטגוריזציה; האם קטגוריות כמותיות מומרות לקטגוריות איכותיות?

6.

נוירופילוסופיה: הרלוונטיות של עובדות נוירוביולוגיות, שיטות מדידה חדשות ותאוריות פנים-ביולוגיות ופנים-מדעיות נוספות לעיון הפילוסופי ולהנמקות השונות; כיצד משפיעים השינויים והחידושים מן המישור האונטולוגי ומן המישור המתודולוגי על השאלות האפיסטמולוגיות?

7.

תרומת המודלים של הקיברנטיקה ושל החישוביות העצבית לפתרון הבעיה. החדר הסיני של ג'ון סרל (Searle); האם עקרונות ההתנהגות של רשתות נוירונים, המתגלים בסימולציות של המודלים, מסבירים, בעיקרון, התפתחות של תודעה? והאם מערכות מלאכותיות אלה מהוות מימוש של מערכות חיים?

8.

הקשר בין בעיית הגוף והנפש לבין גישות המכניזם והוויטליזם.

9.

הבעיה וניסוחיה במהלך ההיסטוריה.

10.

מהי הגישה או המתודולוגיה המתאימה לבניית "מדע על אודות הנפש" (science ofmind)?

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; שני ספרים, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; שלושה ספרים, אסופת מאמרים.