פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות - 22005
מרכז/ת ההוראה: ד"ר שרה שורץ

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: יפעת גל, פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: ד"ר ליה אטינגר, פרופ' אביטל וולמן, פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

אבולוציה – מושג מרכזי במדע

2.

הרעיונות היסודיים של תורת האבולוציה הביולוגית

3.

ההתפתחות ההיסטורית של תורת האבולוציה

4.

מעמדה של תורת האבולוציה בביולוגיה

5.

תנועת הבריאתנות – מהי? רעיונותיה המרכזיים; ההיסטוריה של עלייתה; סקירת מעמדה ופועלה כיום

6.

תורת האבולוציה מול הבריאתנות: הבדלים עקרוניים; טענות הבריאתנים נגד תורת האבולוציה; בחינת האמיתות והתקפות הלוגית של טיעוני הבריאתנים נגד תורת האבולוציה

7.

מדע מול דת, מיתוס ואנטי-מדע: היבטים רעיוניים, היסטוריים, תרבותיים ופוליטיים

8.

תנועת הבריאתנות בהקשר הפילוסופי-תרבותי בימינו

9.

בריאתנות ויהדות

10.

בריאתנות בישראל

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; 5 ספרים, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; 3 ספרים, אסופת מאמרים.