פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה - 22006
מרכז/ת ההוראה: ד"ר בתיה זלינגר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

מיזם הגנום של האדם: התגליות והשיטות שעל בסיסן הוצעה הַרצָפַת כל הגנום של האדם; הציפיות ממימושו של מיזם הגנום; השפעת יחסי הציבור של המיזם על המימסד הפוליטי ועל הקצאת כספים; תוצרי לוואי של המיזם, שצמחו במקביל למימושו.

2.

מיזם הרבגוניות: הרקע המדעי להצעת מיזם הרבגוניות, ההתנגדות למימושו, ותוצאותיה; השפעת יחסי הציבור של מיזם הרבגוניות על המימסד הפוליטי ועל הקצאת כספים בהשוואה למיזם הגנום.

3.

בעיות פילוסופיות, אתיות וחברתיות הצומחות ממיזמי הגנום.

4.

התערבות גנטית ישירה ועקיפה: למי הזכות ולמי החובה לדעת או שלא לדעת את תוצאות המבחנים? מי צריך להכריע בהחלטות הכרוכות בהתערבות גנטית? דוגמאות מעשיות להמחשת מורכבותן של השאלות.

5.

שימוש במידע ובמאגרי מידע גנטיים למטרות מגוונות לא רפואיות, כגון קביעת הורות, זיהוי פלילי, מחקר ביולוגי, מחקר אנתרופולוגי-אוכלוסייתי: תועלת, סכנות ובעיות פתוחות.

6.

ניגודי עניין: הניגודים בין טובת הכלל לבין טובת המדען בעקבות המיזם של גנום האדם הניגודים בהקשר זה בין טובת הכלל לבין אינטרסים של חברות מסחריות; המחלוקת בדבר הענקת זכויות קניין אינטלקטואלי, ופטנטים על גנים ועל רצפים אחרים שבגנום האדם.

7.

חובותיו של המדען: המחויבות לאמת; אחריות חברתית; הוראה והסברה; התמודדות עם ניגודי עניין.

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; ספר אחד, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; שני ספרים, אסופת מאמרים.