פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
שלום אורח  הרשם לפא"ר
בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח - 22007
מרכז/ת ההוראה: ד"ר בתיה זלינגר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' אביטל וולמן, פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

הגדרת הבעיה המוסרית: האם יש הצדקה לשימוש בבעלי חיים בניסויים מדעיים? ניתוח התשובות במסגרת תורות מוסר תועלתניות ואחרות: קאנט, בנתם (Bentham), סינגר (Singer), רגן (Regan).

2.

רגשות וטיעונים אמוציונליים והקשר ביניהם לבין טענות מוסריות.

3.

השאלות הפנים-ביולוגיות הרלוונטיות לשאלות המוסריות. האם כל בעלי החיים חשים כאב? האם לקופים הגדולים יש שפה ותודעה (וכיצד בוחנים זאת)? מה בין ייצוגים מנטליים לבין תודעה?

4.

היבטים מתודולוגיים במציאת פתרונות: החלופות הביולוגיות המוצעות היום לניסויים בבעלי חיים; האם יכולות הן, בעיקרון, לספק את הדרוש לקידום המחקר הביו-רפואי? מסגרות ביולוגיות תיאורטיות המדגישות את רמות הארגון השונות של יצורים חיים ותרומתן לשאלת התוקף (הלוגי והביולוגי) להקשה מתרביות רקמה לאורגניזם שלם.

5.

הבקרה על ניסויים בבעלי חיים: מי צריך להחליט על אמצעי הבקרה ומי צריך ליישמם? קבוצות לחץ ואינטרסנטים.

6.

היבטים היסטוריים והיסטוריוגרפיים: האם אכן קודמו הביולוגיה והרפואה באמצעות ניסויים בבעלי חיים? סוג המחקר הנחוץ לבחינת השאלה; המטפיסיקות העומדות בבסיס התיאורים ההיסטוריים השונים.

7.

ההֶקשר ההיסטורי-תרבותי של הבעיה: תפיסת בעלי החיים בדוקטרינות דתיות שונות; גורמים התורמים לקביעת יחסו של האדם לבעלי חיים (דרווין, המהפכה התעשייתית, רלטיוויזם תרבותי).

8.

החיבור בין נושא הניסויים בבעלי חיים לבין בעיית האקולוגיה ושמירת הסביבה: פילוסופיות ותפיסות טבע המשליכות על שני הנושאים; גורמים פוליטיים וכלכליים המשפיעים עליהם.

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; ספר אחד, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; שני ספרים, אסופת מאמרים.