פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה - 22008
מרכז/ת ההוראה: ד"ר סוזי פישר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' אביטל וולמן, פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

האם קיים משבר אקולוגי שנובעות ממנו סכנות ממשיות?

אפקט החממה והתחממות כדור-הארץ; התמעטות האוזון בסטרטוספירה; סחף ומדבור של קרקעות והמלחתן; זיהום סביבתי וטיפול בפסולת; הידלדלות יערות הגשם הטרופיים ומשאבי טבע אחרים; הכחדת מינים והפחתת השונות בטבע, התפוצצות האוכלוסייה האנושית; שימוש באורגניזמים טרנסגניים.

2.

תפיסות והנחות העומדות בבסיס הגדרת המשבר וזיהוי סוגי הידע הנחוצים לדיון בשמירה על המאזן האקולוגי.

3.

פילוסופיות סביבתניות והנחותיהן:

א.

שאלת הערך הפנימי של הטבע; מי או מה ראוי להתחשבות מוסרית? גישות אנתרופוצנטריות, ביוצנטריות ואקוצנטריות ותשובותיהן לשאלה.

ב.

הבסיס האפיסטמולוגי לתיאור אקוסיסטמות כמכלולים (אקולוגיה "עמוקה" והוליזם) וכאורגניזם חי (היפותיזת גאיה); אקופמיניזם; אקולוגיה חברתית; מודלים מתמטיים (מתורת המשחקים, למשל) לתיאור יחסים באקוסיסטמות, ומגבלותיהם.

4.

מוסר, פוליטיקה, כלכלה ומדיניות:

ניתוח מושג הצדק הסביבתי (environmentaljustice); צדק בינדורי, המעמד המוסרי של דורות העתיד וכושר הניבוי המוגבל שלנו; גארט הרדין ו"הטרגדיה של משאבי הטבע הציבוריים"; אתגרי הגלובליזציה; רעיון הפיתוח בר-הקיימא (sustainable development); מסגרת הניתוח של עלות-ותועלת (cost-benefit analysis) ומסגרת הניתוח בתורות הצדק החלוקתי (distributive justice).

5.

מטאפיסיקות הסביבה בהקשר היסטורי-תרבותי:

תפיסת הארץ כסביבה נאותה לקיום חיים בראי של בריאה מתוכננת, ומנקודת מבט המדגישה את היחס בין הטבעי לבין התרבותי והמלאכותי; הפנתאיזם של שפינוזה כבסיס לאקוצנטריזם; השתנות היחס לטבע בעולם בעקבות התיעוש והעיור; השפעות הפוסט-מודרניזם והמיסטיקה על הניתוח הרציונלי של בעיות הסביבה.

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; 3 ספרים, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; ספר אחד, אסופת מאמרים.