פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > רפואה אלטרנטיבית במבט ביקורתי
שלום אורח  הרשם לפא"ר
רפואה אלטרנטיבית במבט ביקורתי - 22009
מרכז/ת ההוראה: ד"ר סוזי פישר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' אביטל וולמן, פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

נושאי הלימוד

1.

מהי רפואה אלטרנטיבית (או משלימה)? סוגים שונים של טיפולים אלטרנטיביים וגופי הידע שעליהם הם נשענים.

2.

הטענות הלוגיות, האמוציונליות, התאורטיות והמעשיות בעד ונגד הרפואה האלטרנטיבית והרפואה המדעית (הקונבנציונלית).

3.

בחינוּת ומהימנות של ידע ברפואה: ניתוח מושג הבחינוּת ומושג ההפרכה; כלים להערכת מידת ההצלחה והתוקף של מימצאים רפואיים ושל טיפולים רפואיים; מיתוס, ידע אנקדוטלי, ניסוי וטעייה, ידע סטטיסטי, ידע מדעי.

4.

תפקידן של תאוריות בארגון גוף-ידע. האם הרפואה החלופית מתיחסת לאותו חלק מן המציאות שעליו נסובה הרפואה המדעית? האם יש תוקף ל"חוכמת הקדמונים"? מתי וכיצד הפכה הרפואה המערבית להיות מדעית?

5.

אפקט הפלצבו: האם האפקט מערער את המדעיות של הרפואה הקונבנציונלית? ההיסטוריה של הרפואה עד המאה ה-20 כהיסטוריה של הפלצבו; אמונה ובריאות.

6.

מקצועיות, אוּמנות ומחוייבוּת ברפואה אלטרנטיבית, ברפואה קונבנציונלית ובביולוגיה. ניתוח פילוסופי של מושגי הרציונליות והמחוייבות לאמת. המעמד המשפטי של הרפואה האלטרנטיבית בארץ ובעולם.

7.

האקלים התרבותי האופנתי התורם להתפשטות הרפואה החלופית: שכיחות הרפואה האלטרנטיבית במדינות ובתרבויות שונות; השיבה אל מיתוסים ותדמיות ידע עתיקות; רלטיוויזם תרבותי; האכזבה מן המדע והתגברות הביקורתיות כלפיו.

8.

היווצרותה של פרדיגמה חדשה בביולוגיה: הפסיכונוירואימונולוגיה.

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת, מפגש סמינריוני; שני ספרים, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; ספר אחד, אסופת מאמרים.