פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > רדוקציה,טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
רדוקציה,טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה - 22010
מרכז/ת ההוראה: ד"ר שרה שורץ

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: יפעת גל, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר שרה שורץ

יועצים: פרופ' צבי זקס, פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' רפאל פלק, ד"ר ליה אטינגר, ד"ר איריס פריי

קורס זה הוא השני משלושת קורסי התשתית בתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית. לקורס שתי מטרות עיקריות: הראשונה היא לדון בשאלה מרכזית בפילוסופיה של המדע – שאלת הרדוקציה – ובהיבטיה הייחודיים בביולוגיה, ואילו השנייה היא להציג מושג ייחודי המאפיין את התופעות הביולוגיות ואת חקירתן – מושג הטלאולוגיה.

נושאי הלימוד

1.

רדוקציה – הגדרת המושג ומשמעותו

2.

רדוקציה כסוג של הסבר

3.

רדוקציה ומדע

4.

סוגים שונים של רדוקציה

5.

מושג האמרגנטיות

6.

היסוד הטלאולוגי בתופעות החיים

7.

הסברים טלאולוגיים לעומת הסברים סיבתיים; הסברים "פרוקסימליים" לעומת הסברים "סופיים"; הסברים פונקציונליים.

8.

טלאולוגיה ותורת האבולוציה

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, הרצאת פתיחה בקלטת ומפגש סמינריוני. חומר הלימוד כולל ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים. חומר הלימוד כולל ארבעה ספרים ואסופת מאמרים.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.