פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת
שלום אורח  הרשם לפא"ר
הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת - 22011
מרכז/ת ההוראה: ד"ר בתיה זלינגר

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מחשבה ביולוגית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במחשבה הביולוגית.

פיתוח הקורס: ד"ר בתיה זלינגר, פרופ' שמעונה גינצבורג; בת-חן פירסט (עריכה)

יועצים: פרופ' חוה יבלונקה, פרופ' ברוך קימרלינג, ד"ר איתן לה-פיקאר, ד"ר דבורה קמרט-לנג

נושאי הלימוד

1.

המודלים מתורת האבולוציה העומדים בבסיס הניתוח הסוציוביולגי של ההתנהגות החברתית בקרב בעלי החיים, לרבות האדם; החזון הסוציו-ביולוגי: יצירת סינתזה בין מדעי החיים ומדעי החברה והרוח; שימוש בידע הסוציוביולוגי כמסייע בתכנון שינויים חברתיים.

2.

האם קיים רצף אבולוציוני בין בעלי חיים לאדם גם בתחום ההתנהגותי? האם ההתנהגויות השונות והמרכיבים הבסיסיים של התרבות האנושית התפתחו כאמצעי אדפטציה של המין האנושי לסביבתו הטבעית, בשחר התפתחותו?

3.

האם קיים טבע אנושי אוניברסלי מולד? האם התנהגויות ספציפיות מכוונות על-ידי גנים ספציפיים? האם הבדלים התנהגותיים בין גברים לנשים הינם מולדים? האם למוסר יש בסיס ביולוגי, ומהן השלכותיה של טענה זו לגבי קיומו של "רצון חופשי"?

4.

סוגיית הדטרמיניזם הגנטי: האם קיימים אילוצים גנטיים-אבולוציוניים לגבי מאפייני החברה והתרבות האנושית? מהן ההשלכות הפוליטיות הנובעות מקיומם של אילוצים מסוג זה?

5.

זיקת הסוציו-ביולוגיה לעקרונות ה"דרוויניזם החברתי" והאַאוגניקה; האם גם הסוציו-ביולוגיה מספקת לגיטימציה לתפיסות חברתיות שמרניות?

6.

מדע ואידיאולוגיה: האם הסוציו-ביולוגיה היא אידיאולוגיה במסווה של מדע, כפי שטען השמאל האקדמי בארצות-הברית אשר הוביל את המתקפה כנגד הדיסציפלינה החדשה? מהי אחריותו של המדען? האם המדע "חופשי מערכים"?

7.

הפסיכולוגיה האבולוציונית כממשיכתה של הסוציו-ביולוגיה לעומת הדגשים הייחודיים של התחום המתמקד בחקר התודעה.

8.

סוגיית המודולריות במבנה המוח ותפקודיו הקוגניטיביים.

מבנה הקורס

שלב א: הקדמה, מפגש סמינריוני; שלושה ספרים, אסופת מאמרים.

שלב ב: שני מפגשים סמינריוניים; ספר אחד, אסופת מאמרים.