שלום אורח  הרשם לפא"ר
מכאוב הדעת (ברוסית) - 42140
מרכז/ת ההוראה:

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / היסטוריה, חינוך ואזרחות

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: לתלמידי התכנית לימודי דמוקרטיה: הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות, תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו, אחד מהקורסים דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב, דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים,2 סוגיות במדיניות ציבורית, מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. לתלמידי תואר שני בחינוך: קבלה לתואר שני בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' יאיר אורון, נטע לב טוב; רות רמות (עריכה)

יועצים: פרופ' דוד זיסנווין, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אילן גור-זאב, ד"ר אריאל הורוביץ

מטרות הקורס

הקורס מבקש לדון בשאלה מה ממכלול התהיות והמצוקות המתעוררות בעקבות השואה מועלה, נדון ונלמד במערכת החינוך הישראלית, ומהם הלקחים והמשמעויות שהיא מבקשת להבליט. כמו כן, מבקש הקורס לבחון כיצד רואה מערכת החינוך הישראלית את הלקחים המתבקשים מן השואה, ומהי החשיבות היחסית שהיא מעניקה להם. הקורס גם בוחן כיצד מקרי ג'נוסייד של עמים אחרים נלמדים בעולם, ומדוע אין הם נלמדים בישראל.

חומר הלימוד

פרק 1

תגובה הגותית ותאולוגית לשואה

פרק 2

עיצוב זיכרון השואה

פרק 3

לימודי השואה בישראל במרוצת השנים – תהליכים היסטוריים

פרק 4

על הוראת השואה בישראל – היבטים דידקטיים

פרק 5

תכניות לימודים בישראל

פרק 6

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

פרק 7

מסעות הנוער לפולין

פרק 8

הערבים והשואה

פרק 9

עמדות בני נוער ישראלים כלפי השואה

פרק 10

על הוראת השואה בעולם

פרק 11

הוראת הג'נוסייד

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס ומקראה בת שני חלקים.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

גרסת הקורס בשפה הרוסית (42302) מופיעה באתר האו"פ ברוסית.

2 או הקורס ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות (12005), למי שלמד אותו כקורס חובה במגמת תרבות לפני סמסטר ב2010.